Joodse onderduiklocaties op de Noordwest-Veluwe

Nederland wordt op 10 mei 1940 aangevallen door het Duitse leger. Na het bombardement op Rotterdam capituleert de legerleiding op 15 mei. Eerst lijkt de bezetting mee te vallen, maar dat verandert snel. Hitler en zijn trawanten zijn antisemieten, ze haten joden. Ze geven joden de schuld van alles wat er mis is in de wereld. De joden zijn volgens Hitler uit op de wereldheerschappij.
In Nederland wonen in 1940 ongeveer 140.000 joden. Stap voor stap worden zij geïsoleerd van de bevolking. Een van de eerste maatregelen in november 1940 is het ontslag van joodse ambtenaren. In januari 1941 volgt de registratieplicht en vanaf september 1941 moeten joodse kinderen naar aparte scholen. Joden mogen ook geen parken, dierentuinen, cafés, restaurants, hotels, schouwburgen, bioscopen, sportinrichtingen en openbare bibliotheken meer bezoeken.
Vanaf januari 1942 worden werkloze joden naar joodse werkkampen gestuurd. In dezelfde maand krijgen joden een ‘J’ in hun persoonsbewijs. Begin mei wordt het dragen van de Jodenster verplicht en vanaf juli 1942 begint de deportatie naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. Kamp Westerbork in Drenthe is in gebruik genomen als doorgangskamp. Vanaf april 1943 mogen joden niet meer in de provincies wonen. Ze moeten verhuizen naar enkele daartoe aangewezen steden. In december 1943 wonen er officieel geen joden meer in Nederland. Er wordt fanatiek jacht gemaakt op joodse onderduikers.

In de Tweede Wereldoorlog zijn er ongeveer 28.000 joden ondergedoken om deportatie te voorkomen en ongeveer 325.000 niet-joden. Tot deze laatste groep behoren studenten die weigeren de loyaliteitsverklaring te ondertekenen, mannen die weigeren voor de Duitsers te werken, oud-militairen, personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen en neergeschoten of gevluchte geallieerde militairen. In alle steden en dorpen van Nederland zijn er mensen die met gevaar voor eigen leven schuilplekken aanbieden. Verzetsorganisaties zorgen voor voedselbonnen en in geval van nood voor nieuwe onderduikadressen. Ongeveer 12.000 ondergedoken joden worden alsnog gepakt en vermoord, de meesten door verraad. Vanaf het voorjaar van 1943 betaalt de Duitse bezetter een premie voor elke aangegeven jood. Aanvankelijk is dit ‘kopgeld’ tweeënhalve gulden, maar dat wordt in stappen verhoogd tot veertig gulden. Op de Noord Veluwe zijn meerdere fanatieke jodenjagers actief. F.J. Jansen uit Hulshorst gaat regelmatig met NSB-burgemeester F.D.G. Klinkenberg uit Putten en onderluitenant A. de Man uit Nunspeet op jodenjacht. Klinkenberg heeft van de Duitse autoriteiten een volmacht gekregen om in de gehele provincie Gelderland joden te arresteren. Jansen jaagt ook vaak samen met marechaussee-commandant K. Doeven uit Nunspeet op joden. Jansen is in februari 1945 in de omgeving van Terlet gedood. Zijn lichaam is doorzeefd met kogels. Heeft het verzet hem vermoord? Burgemeester Klinkenberg krijgt na de oorlog twintig jaar gevangenisstraf. Doeven vijftien jaar.

Op de Noordwest-Veluwe is een groot aantal onderduikers: joden en niet-joden. In Elburg zijn aanvankelijk weinig joden ondergedoken, wel functioneert het Groene Kruisgebouw in de Schapesteeg als noodopvang voor vluchtende joden. Wijkzuster Deliana Verhoef ontfermt zich een of meerdere nachten over hen. Oldebroek en Oosterwolde tellen vanaf de zomer van 1942 een toenemend aantal joodse onderduikers. Er vinden regelmatig razzia’s plaats. Voor de joden die dan weg kunnen vluchten, moeten nieuwe onderduikadressen worden gezocht. In de zomer van 1944 wordt dat moeilijk en doet de Oldebroekse verzetsbeweging een beroep op de verzetsgroep Elburg. Wijkzuster Deliana Verhoef zorgt in Elburg voor nieuwe onderduikadressen voor meerdere joodse kinderen. Een aantal maanden later komen er nog meer joodse kinderen en ook een aantal volwassen joden.
In oktober 1944 krijgt de verzetsgroep Elburg een noodroep uit Nunspeet: Het Verscholen Dorp, waar rond de tachtig onderduikers zijn, moet met spoed ontruimd worden. Op 26 oktober worden twee joodse kinderen naar Elburg gebracht. Drie dagen later wordt het Verscholen Dorp ontdekt, acht joden worden opgepakt en vermoord, de anderen vluchten weg. Begin november zorgt verzetsgroep Elburg voor nieuwe schuiladressen voor elf gevluchte joden uit het Verscholen Dorp. De stad is op dat moment bomvol: honderden evacueés uit Arnhem en omgeving hebben zich na het mislukken van Operatie Market Garden gemeld. Elburg is verplicht ze op te nemen. De elf joden uit het Verscholen dorp worden ook geregistreerd als evacuées uit Arnhem en kunnen vanaf dat moment, net als de echte evacueés, wekelijks drieënhalve gulden evacuatiegeld ophalen. Hun onderduikgevers krijgen twee gulden kostgeld.

De meerderheid van de joodse onderduikers op de Noordwest-Veluwe overleeft de oorlog, een aantal wordt verraden, opgepakt en in een van de vernietigingskampen vermoord. Slechts een enkeling overleeft het vernietigingskamp, zoals Annie Bromet-Nabarro. Zij wordt in Oldebroek, na verraad, opgepakt en keert in 1945 terug uit Auschwitz.
In 1953 schildert Annie haar dochter Bertha die de oorlog overleefd heeft door onder te duiken in Oldebroek en Oostendorp. In december 1923 wordt dit schilderij geschonken aan Museum Sjoel Elburg.

Inmiddels zijn 117 onderduiklocaties op de Noordwest-Veluwe achterhaald, met de bijbehorende onderduikverhalen.


Elburg

Beekstraat 13
J. Pruis - Joodse onderduiker: Siena Heilbron- Emden

Van Kinsbergenstraat 8
H.J. Dijkslag - Joodse onderduikers: Echtpaar Jonas en Esther Wallage-Stijsel

Smedestraat 9
H. Boswijk - Joodse onderduikers: Wil Meijers-de Kadt en dochter Suzelien Meijers

Van Kinsbergenstraat 2
A. van Delden - Joodse onderduiker: Netty Sluijs

Vischpoortstraat 27
A. Timmer - Joodse onderduikers: het echtpaar Levie en Debora Barnsteijn-Klein

Westerwalstraat 18
B.G. Deetman - Joodse onderduiker: Jetty de Boer

Westerwalstraat 33
H. Westerink - Joodse onderduikers: Joop Cohen en Maup Winnik

Zuiderkerkstraat 1
P. Schuijn - Joodse onderduiker: Hennie Lampel

Smedestraat 35
H. Kruithof : Joodse onderduiker: Freddy (Manfred) Lazarus

Bagijnendijkje 10
J.H. Bleij Joodse onderduikers: Jons en Koosje Bouwman

Bas Backerlaan 8
C. Wulfsen - Joodse onderduiker: Joop Cohen

Beekstraat 3
J. Westerink - Joodse onderduikers: Maud en Rita Peper

Beekstraat 11
R. Broekhuizen - Joodse onderduiker: Loeti Vischschraper

Beekstraat 14
J.K. Westerink: Joodse onderduiker: Martijn van Dam

Beekstraat 18
P. van Zoeren: Joodse onderduikers: Echtpaar Isaac en Anna de Boer-Sarfatij

Beekstraat 19
H. van Leijen - Joodse onderduikers: Herman Löwenberg en Leni Duyzend

Beekstraat 20
E. Stevens - Joodse onderduikers: Echtpaar Leon en Roos Trompetter-Montanhes en hun dochter Lottie

Beekstraat 32
W. Deetman - Joodse onderduikers: Echtpaar De Boer (Isaac en Anna de Boer-Safartij?)

Beekstraat 32A
J. Hulst - Joodse onderduikers: Echtpaar Isaac en Marianne Winnink-Emden

Westerwalstraat 35
N. Westerink - Joodse onderduikers: Freddy Lazarus, Renate Rosenblatt en Maup Winnik

Beekstraat 48A
L. Verhoef - Joodse onderduiker: Siena Heilbron-Emden

Ellestraat 30
W.S. Deetman - Joodse onderduiker: Betje Härtz

Ellestraat 42
E. Bossink - Joodse onderduikers: Echtpaar Leendert en Esther Rimini-Blog

Bloemsteeg/Kapelsteeg
Magazijn Groene Kruis, wijkzuster Deliana Verhoef -Joodse onderduikers: ouder joods echtpaar (Max en Kaatje Hoedemaker-Schoonhoed?), volwassen man en meisje Elle (Jaap de Boer en zijn dochtertje Elly?)

Mheenstraat 1
C. Schreurs - Joodse onderduiker: Hennie Lampel

Molenweg 11
H. Zoet - Joodse onderduiker: Sara Jacobs-Sluijs

Noorderwalstraat 3
H. Hulst: Jetje Härtz

Rode Dorp
Familie Van der Heide - Joodse onderduiker: Leni Duyzend

Schapesteeg 10
Consultatiebureau Groene Kruis, wijkzuster Deliana Verhoef - Joodse onderduikers: ouder echtpaar, man en meisje

Vischpoortstraat 24
J. Hulsman -Joodse Onderduikers: Echtpaar Aron en Chaja Kleinman-Tochterman

Oldebroek

Bovenheigraaf 95
W. van de Bosch - Joodse onderduiker: Henri de Vries

Feithenhofsweg 5
H. Wessels - Joodse onderduikers: Echtpaar Arthur en Dora Troostwijk-van Essen

Feithenhofsweg 7
A. Fidder - Joodse onderduikers: Echtpaar Aron en Aaltje Keizer-Wallage

Feithenhofsweg 3
J. van ‘t Hul - Joodse onderduikers: Echtpaar Kurt en Kitty Mühlfelder-Troostwijk en hun dochtertje Marlies

Bovendwarsweg 89
J. van Zalk - Joodse onderduikers: Echtpaar Bram en Jo Weijel-Dwinger, hun zonen Karel en Joop en het echtpaar Arnold en Heintje Noach-Dwinger

Bovendwarsweg
Hutten in het Bos van J. Pot - Joodse onderduikers: echtpaar Bram en Jo Weijel-Dwinger en hun zonen Joop en Karel, echtpaar Arnold en Heintje Noach-Dwinger, echtpaar Arend en Wil Meijers-de Kadt, hun dochter Suzelien, hun zoontje Johnny en hun pleegdochter Sonja Zelewicz

Bovendwarsweg 98
J. Vaessen Joodse onderduikers: Echtpaar Bram en Jo Weijel-Dwinger en hun zonen Joop en Karel, echtpaar Heintje en Arnold Noach-Dwinger, Blanche Vieijra en haar dochterje Rachel Vieijra, Rieny Jacobs, echtpaar Isaac en Marianne Winnink-Emden, Siena Heilbron-Emden, echtpaar Salomon en Johanna Lampel-De Leeuwe en Gerhard Brandt

Bovenheigraaf 11
T. Vierhuizen - Joodse onderduikers: Suzelien Meijers, haar broertje Johnny Meijers en haar pleegzusje Sonja Zelewicz

Bovenstraatweg 36
B. Spronk - Joodse onderduiker: Max Paardebek

Mulligen (koepel)
J. Kanis -Joodse onderduikers: Bertje Manasse en nog enkele joodse jongetjes

Hogenbrinkweg 7
H. Flier-Blaauw -Joodse onderduikers: Echtpaar Alfred en Eva Schnell-Jolowicz

Zuiderzeestraatweg 46
R. Prins - Joodse onderduiker: Betty (Bep) Hamburger

Zuiderzeestraatweg 96
G. Kanis - Sari Steenbergen

Zuiderzeestraatweg 145
P. de Graaf - Joodse onderduiker: Freddie (Alfred) Schijveschuurder

Zuiderzeestraatweg 369
W.H. Labots - Joodse onderduiker: Elisabeth Nijkerk

Bovenstraatweg 67
K. van de Streek -Joodse onderduiker: Isaac Leijdesdorff

Bovenheigraaf 34
H. van Ommen - Joodse onderduikers: Twee joden en de zusjes Dientje en Marietje Kleinman

Bovenstraatweg 38
R. Spronk Joodse onderduiker: Max Paardebek

Rustenburgsweg, pastorie
ds. J. Oussoren Joodse onderduiker: Alida Hamburger-Asscher

Stationsweg
L. van den Berg: Hartog en Mietje van Maagdenburg-Bobbe

Kerkstraat 2
A. van Enk -Joodse onderduikers: Echtpaar Mozes en Sophie Bouwman-Prins

Kerkstraat 4
G. van Tongeren - Joodse onderduikers: Echtpaar Salomon en Johanna Lampel-de Leeuwe en hun dochter Hennie Lampel

Kerkstraat 5
G. van de Streek -Joodse onderduikers: de zusjes Thea en Ida Mendels en Marietje Kleinman

Laanzichtsweg 8
J. Spijkerboer -Joodse onderduikers: echtpaar Arthur en Dora Troostwijk-van Essen

Mheneweg 20
J. Evink - Joodse onderduikers: Benjamin Cats, echtpaar Simon en Paula Ratzker-Kaiser en Isaac Leijdesdorff

Mulligenweg 13
H. Flier - Joodse onderduikers: Blanche Vieijra-Nabarro en haar dochtertje Rachel Vieijra en haar nichtje Bertha Bromet

Oude Dijk 19
G. J. van de Bosch - Joodse onderduikers: Echtpaar Aron en Chaja Kleinman-Tochterman

Zuiderzeestraatweg 205
A. van de Kruisweg -Joodse onderduikers: echtpaar Jacques en Annie Bromet-Nabarro en drie joodse onderduikers

Veenweg 77
J. van de Kerk -Joodse onderduikers: Bernard en Annie Mendels-Hompes

Veenweg 25
K. van Zalk -Joodse onderduikers: echtpaar Bram en Jo Weijel-Dwinger en hun zonen Karel en Joop

Veenweg 31
W. Dekker - Joodse onderduikers: Echtpaar Arend en Wil Meijers-de Kadt en hun dochter Suzelien, hun zoontje Johnny en hun pleegdochter Sonja Zelewicz. Simon Nathans, Elise Nathans-Cohen en hun zoontje Abraham. Suze de Vries-Nijkerk

Vierhuizenweg 9
J. Spronk Joodse onderduikers: Echtpaar Isaac en Marianne Winnink-Emden, Siena Heilbron-Emden en Rieny (Victprina Roosje) Jacobs en twee oudere joden

Zuiderzeestraatweg 15
G. van de Linde-Flier - Joodse onderduikers: Hans Koopal en Jeanne Blitz

Zuiderzeestraatweg 29
H. van de Weg -Joodse onderduikers: Sophie Northeimer, echtpaar Leon en Roos Trompetter-Montanhes en hun dochter Lottie, echtpaar Visser en dochter (waarschijnlijk Louis en Catharina Visser-Montanhes en hun dochter Dorothea)

Zuiderzeestraatweg 31
H. Boeve - Joodse onderduikers: Enny Jacobs en Sonja Zelewicz

Zuiderzeestraatweg 126
T. Evink -Joodse onderduikers: Robert König en zijn neefje Micha König

Zuiderzeestraatweg 159
H. van Putten - Joodse onderduikers: echtpaar Arend en Wil Meijers-de Kadt en hun dochter Suzelien, hun zoontje Johnny en hun pleegdochter Sonja Zelewicz

Zuiderzeestraatweg 257
Burgemeester A. Bakker - Joods meisje uit Schiedam

Zuiderzeestraatweg 366
H. Spronk - Joodse onderduikers: Maup Winnik, Maud en Rita Peper

Zuiderzeestraatweg 266
B. Spijkerboer Joodse onderduiker: Maup Winnik

Zuiderzeestraatweg 345
H. Stouwdam Joodse onderduiker: Lineke (Lini Yvonne) Gazan

Zuiderzeestraatweg ?
M. Kanis Joodse onderduiker: Serien (Sarina) van Zuiden-Kats