Criteria aannemen schenkingen

Uit het beleidsplan:
Collectievorming −
In principe worden alleen objecten aanvaard die een directe relatie hebben met de geschiedenis van het joodse leven in Elburg en de mediene, of van één van de voormalige joodse inwoners passend in het verzamelbeleid. Op advies van de tentoonstellingscommissie besluit het bestuur of aangeboden objecten al dan niet worden aangenomen. Van de geaccepteerde objecten wordt de herkomst en de geschiedenis zoveel mogelijk achterhaald en vastgelegd in het registratiesysteem. Wat betreft objecten die niet in het verzamelbeleid passen wordt gehandeld overeenkomstig de Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO) van de Museumvereniging.

Explicitering
Een object wordt aangeboden aan het bestuur, dat erover beslist om wel of niet te aanvaarden na advies van de werkgroep Tentoonstellingen. Zo nodig wordt een extern deskundige om advies gevraagd. Acceptatie van een schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst die door beide partijen ondertekend wordt.

Objecten die in aanmerking komen voor aanvaarding worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • het object heeft aantoonbaar een relatie met de Joodse geschiedenis van Elburg en / of de
  mediene;
 • het object is afkomstig van een (voormalige) Joodse inwoner van Elburg;
 • het object is exposabel (hierbij is bijvoorbeeld te denken aan omvang, conditie, conservering);
  (het is geen automatisme dat een aanvaarde schenking daadwerkelijk geëxposeerd wordt);
 • het object is uniek: het draagt bij aan de verbeelding van de thema’s die in het Museum
  geëxposeerd worden (zoals: ‘verhalen over de Elburgse families’, ‘levensloop’ en ‘feestdagen’);
 • het object heeft, naast een relatie met het Jodendom, artistieke waarde.

Voor boeken die niet onder bovengenoemde criteria vallen, heeft het Vriendenbestuur criteria opgesteld voor plaatsing in onze bibliotheek.