Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Elburg – Ellestraat 42 – E. Bossink

Het echtpaar Leendert en Esther Rimini-Blog uit Amsterdam duikt eind oktober 1944 onder bij de familie E. Bossink, Ellestraat 42 te Elburg

Leendert en Esther Rimini zijn in de loop van 1943 ondergedoken in Het Verscholen Dorp. Hoe ze daar terecht zijn gekomen is (nog) niet bekend. Na de ontdekking van dit geheime dorp, op 29 oktober 1944, komt van alle kanten hulp. Ook de verzetsgroep van Elburg zoekt actief naar nieuwe onderduikadressen. Aan kruidenier Egbert Bossink wordt gevraagd of hij het aandurft om een joods echtpaar bij hem te laten onderduiken. Ze krijgen de identiteit van evacués uit Oosterbeek. Bossink gaat akkoord, maar laat zijn vrouw Trijntje in de veronderstelling dat er evacués bij hen komen. De Rimini’s arriveren midden in de nacht in hun nachtgoed. Trijntje Bossink is achterdochtig en wordt ook op de hoogte gebracht van hun echte identiteit. Voor de kinderen Bossink blijven ze oom Leen en tante Daatje uit Oosterbeek.

Als op een dag een Duitse soldaat in de winkel komt en om ‘zucker’ vraagt, slaat Trijntje de schrik om het hart. Huiszoeking! Ze weet niet wat ze moet doen en wacht angstig af wat er gaat gebeuren. Leendert Rimini, die in de kamer achter de winkel is, grijpt in. Hij heeft het verzoek van de Duitser gehoord en schiet snel te hulp. Een tevreden klant gaat even later met een pak suiker naar buiten.

Elburg wordt op 19 april 1945 bevrijdt. Esther Rimini gaat de deur uit, loopt regelrecht naar de stadswal, grijpt het bord ‘Verboden voor Joden’ en wandelt daarmee terug naar de Ellestraat. Joden mogen vanaf nu weer over de wallen van Elburg wandelen. Egbert Bossink maakt ter ere van de bevrijding een herinneringsetalage met het gehate bord.

Tienerzoon Johannes Bossink vertelt op bevrijdingsavond vol trots dat meerdere Elburgers joodse onderduikers hebben gehad. Tot zijn verbazing hoort hij dat ook oom Leen en tante Daatje joodse onderduikers zijn. Kort daarop krijgen Leendert en Esther bericht dat ook hun zoon Alexander de oorlog heeft overleeft.

Bronnen:

  • Arent thoe Boecop: uitgave 59, december 1995 (Ermelo 1995)

Het bord met de tekst ; 'Verboden voor Joden', dat op de toegang naar de stadswallen van Elburg stond