ANBI gegevens

Naam:
Stichting Museum Sjoel Elburg

RSIN:
815330741

Post- en bezoekadres:
Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH Elburg

Doelstelling:
Het bijeenbrengen en besteden van gelden ten behoeve van het onderhoud en verantwoord museaal gebruik van de voormalige synagoge aan de Graaf Hendriksteeg 2 te Elburg om daarmee de herinnering aan de joodse gemeenschap in Elburg levend te houden.

Beleidsplan:
Het doel trachten wij te bereiken door

  • Het openstellen van een permanente tentoonstelling
  • Het enkele malen per jaar realiseren van een wisseltentoonstelling
  • Het geven van educatie aan met name scholieren
  • Het beheer van de belendende panden

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding.
Er zijn geen andere medewerkers in loondienst.

Financiële gegevens: