Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg

Nadat het bestuur van de Stichting Sjoel Elburg in het afgelopen jaar met succes druk is geweest met de noodzakelijke fondsenwerving is in november 2017 daadwerkelijk begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden: vrijwilligers ‘stripten’ in hoog tempo het inmiddels aangekochte pand Zuiderwalstraat 11. De enthousiaste equipe van Reijer Spaan bestond naast de naamgever uit Tom Bergstra, Jetze Kuipers, Gerard van der Laan, Klaas van der Linde, Rijk van de Poll, Wim Schenk en Tony Zoet en Jan de Zwaan. Vol ongeduld hebben deze vrijwilligers daarna moeten wachten op de start van de aannemers Prins Bouw en Hulst Flier.

Toen de zeer succesvolle tentoonstelling Christendom en antisemitisme op zaterdag 6 januari jl. om 17.00 uur haar deuren sloot, is direct begonnen met de ontmanteling ervan. Twee uur later waren alle tentoonstellingsborden en bruiklenen ingepakt in ‘noppenfolie’ en was er van de tentoonstelling weinig meer over..

Op maandag 8 januari jl. hebben zo’n vijftien vrijwilligers waaronder de dames Marry van de Poll, Frederieke Jeletich, Willy Kruithof, Bep de Waard en Greet van Oosten de museumwinkel, de permanente tentoonstelling in de vml. synagoge en de zaal voor wisseltentoonstellingen zoveel mogelijk ontruimd. De meest waardevolle museale objecten maar ook beeldschermen, touchscreens, pc’s en dergelijke zijn ingepakt in bananendozen en inmiddels opgeslagen in een beveiligde kelder onder het gemeentekantoor in Oostendorp. Alle bruiklenen van het Joods Historisch Museum zijn tijdelijk naar Amsterdam verhuisd.

Inmiddels is er ook in Graaf Hendriksteeg 2 het een en ander gesloopt.

De opbouw op weg naar de feestelijke opening op woensdag 6 juni 2018 kan beginnen!

9 december 2017
De werkzaamhesden zijn eindelijk begonnen. Dat moet gevierd worden!

10 december 2017
Het strippen van Zuiderwalstraat 11 verloopt in hoog tempo

8 januari 2018
Er kan perfect worden geschaft....

8 januari 2018
Ook de vrouwengalerij moet het ontgelden. Op de voorgrond mw. F. Jeletich, daarachter mw. De Waard-Ruijs.

6 januari 2018
 6 januari 2018 het inpakken van de tentoonstellingsborden wordt ter hand genomen.

8 januari 2018
Ook de permanente tentoonstelling wordt ontmanteld i.v.m. het leggen van nieuwe vloerbedekking. De heren Kuipers en Spaan in actie.

9 januari 2018
In verband met de noodzakelijke asbestsanering wordt op dinsdag 9 januari een steiger geplaatst in de Zuiderwalstraat.

8 januari 2018
 De beide voorzitters, de heren Van Ledden en Van der Linde, toveren de bestuurskamer om tot een heuse 'schaftkeet'.

8 januari 2018
De bijna lege 'schatkamer'.

11 januari 2018
 Ook worden de benodigde containers afgeleverd. Het wordt erg vol in de Graaf Hendriksteeg.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden in week 3 (15 t/m 21 jan.) voortvarend ter hand genomen. We mogen hopen dat de opbouw van een en ander net zo succesvol verloopt als nu de sloop. Naast allerlei kleiner sloopwerkzaamheden , waarbij Reijer Spaan en z’n mannen weer hun beste beentje(s) hebben voorgezet, zijn er deze week drie grote, opvallende activiteiten geweest, die onze aandacht verdienen:

Ten eerste is het asbest op pand Zuiderwalstraat 11 gesaneerd

Ten tweed zijn de zware eiken balken met heuse sleutelstukken vervangen door een ingenieus metalen frame (gemaakt in de werkplaats van HUMARBO MACHINERY B.V. te Vaasen). Hierdoor krijgt de nieuwe entree veel meer hoogte. Het plaatsen van het frame kwam heel precies maar gelukkig werden onze vrijwilligers hierbij geassisteerd door de professionals van Prins Bouw.

En ten derde zijn de wanden tussen de vml. entree en filmzaal èn tussen filmzaal en pand Zuiderwalstraat 11 gesloopt. Nu krijgt men een goede indruk van de beoogde ruimte in onze nieuwe publieksruimte. Die laatste muur (tussen filmzaal en ZWS 11) was een authentiek ‘driedelig type’ : voorzetwand, een oude scheefstaande bakstenen muur en weer een voorzetwand. De tussenruimte tussen de wanden was hier en daar volledig opgevuld met cement. Maar onze vrijwilligers hebben met behulp van een kango (oftewel breekhamer) ook deze hindernis overwonnen.

Nu resten nog een paar kleinere sloopwerkzaamheden en dan kan worden begonnen met de opbouw.

Op maandag 15 januari vond de asbestsanering ZWS 11 plaats. Aan het eind van de dag was dit klusje al weer geklaard. De dakspanten zijn daarna afgedekt met een groot zeil.

De zware eiken balken worden gedemonteerd, op een kar geladen en keurig opgeslagen op de werf van Prins Bouw 't Harde.

Met man en macht worden twee metalen balken naar binnen gemanoeuvreerd…

 Nadat alles deugdelijk was ‘gestempeld’ werden de tussenmuren gesloopt. Werknemer Jelmer slecht het laatste stukje muur tussen entree en filmzaal.

Ter vervanging van de zware balken is een metalen frame bedacht, dat in onderdelen wordt aangeleverd.

…en met een bouwliftje op de juiste plaats (doorgang naar nieuwe filmzaal) getild.

De vrijwilligers Spaan en Zoet laten zich niet onbetuigd. De muur tussen oude en nieuwe filmzaal legt het loodje.

Het metalen frame is met vereende krachten aangebracht tegen het plafond. Er is nauwelijks verlies van hoogte.

Het bouwliftje wordt professioneel bediend door onze eigen ‘kraandrijver’ Jetse Kuipers.

 Er komt een heel merkwaardige, gelaagde muur te voorschijn. Zo’n authentiek stukje metselwerk kom je alleen in de oude vesting tegen.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg vervolg 2
Was er in het verslag van vorige week nog sprake van een handmatig te bedienen bouwliftje, op maandag 22 januari is groter materieel ingezet. Dat was nodig om de aanzienlijke stormschade (18 januari) te herstellen.

Verder zijn er weer tal van werkzaamheden verricht: het dak van pand ZWS is beschoten en aan het eind van de week voorzien van de nodige panlatten. De pannen liggen klaar. Het toekomstige filmzaaltje kan er weer langere tijd tegen met een nieuw dak en nieuwe zinken goten.

Verder is o.a. een begin gemaakt met het verwijderen van de betonnen vloer in pand GHS 2. Dit was nodig om de poeren te kunnen maken voor de metalen kolommen, die het frame moeten ondersteunen. Op vrijdag 26 januari bleek dat er nog een vervelende klus was en wel het verwijderen van het linoleum. Omdat volgende week de vloer wordt verwijderd i.v.m. de aanleg van vloerverwarming moet het linoleum eerst worden weggehaald. Het mag namelijk niet samen met de restanten van de betonnen vloer worden ‘gestort’. Manmoedig hebben Wim Schenk en Reijer Spaan een begin gemaakt !

De fotograaf van dit beeldverslag heeft overigens horen fluisteren dat dankzij die immense inzet van onze vrijwilligers de werkzaamheden sneller verlopen dan gepland. Waarvan acte!

Misschien moet de openingsdatum worden aangepast?

Dat is pas een hoogwerker.

De stormschade wordt deskundig hersteld.

De poeren kunnen worden gestort...

Het dakbeschot zit er op.

De heren Schenk (links) en Spaan bezig met een heel vervelend karwei.

 Nu de Oudhollandse pannen nog...

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

In het vorige verslagje was al spraken van het verwijderen van de betonnen vloer. Dit is nodig i.v.m. de aanleg van vloerverwarming. Op maandag 29 januari werd hiervoor gebruik gemaakt van een zgn. slooprobot, die in hoog tempo korte metten maakte met de vloer. Alleen ging dat gepaard met veel lawaai en gebeuk, zodanig dat een buurvrouw in paniek meldde dat bij haar de kopjes uit de kast trilden. Exit slooprobot!

Op woensdag daarop werd een ander ‘masjien’ ingezet en die wist ook van wanten. De vloer verdween in brokstukken in de (zoveelste) container. Donderdag 1 februari lag de vloer er uit. Vrijdag moest er nog een behoorlijke laag grond (met stenen en resten van oudere fundering) worden verwijderd. En weer storten onze vrijwilligers – soms enigszins gewond en wel – zich met bewonderenswaardige ijver ook op dit karwei!

Intussen was het dak van pand Zuiderwalstraat weer gedekt met pannen, die tijdens de talloze buien direct dienst konden doen.

De slooprobot's morgens om 09.00 uur

Om 12.00 uur: exit slooprobot

Met een ander apparaat ging het ook.. de vloer ligt er uit !

Zuiderwalstraat 11 onder de pannen...

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Tijdens deze week (5 t/m 11 februari) is o.a. hard doorgewerkt aan de vloer. Nadat eerst een laag grond was verwijderd werd een flinke hoeveelheid isolatiemateriaal aangebracht met daarop meerdere lagen betonijzer. Op vrijdag de negende verscheen om 13.00 uur een grote betonmixer in de vesting.

Na enige heen en weer gedraai zag de chauffeur kans met de vrachtauto achteruit de Graaf Hendriksteeg in te rijden. Totaal 21 kuub beton werd via twee betonmixers en een betonpomp in het museum gespoten. Het resultaat is een prachtige, nieuwe, egale vloer. En dat alles onder toezicht van de vrijwilligers Spaan en Zoet, die zich ter plaatse afvroegen wie deze vloer er ooit weer uit zouden gaan halen? Voor de overige vrijwilligers was er deze week helaas nauwelijks werk.

Intussen zijn ook de werkzaamheden aan het dak van pand Zuiderwalstraat 11 afgerond: de pannen zijn gelegd en aangesmeerd en nieuwe goten aangebracht. De steigers in steeg en tuin konden worden verwijderd. In het pand zelf zijn de zolderbalken inmiddels zo’n 40 cm verhoogd en is begonnen met het leggen van de zoldervloer.

Voordat de isolatievloer aangebracht kan worden moeten eerst talloze leidingen worden gelegd.

Daarna is de isolatievloer aan de beurt...

Via de betonmixer wordt de betonmortel in een pomp overgeheveld...

... en voldoende betonijzer !

 ... en in het museum gespoten. De heren Zoet (links) en Spaan houden alles goed in de gaten.

Het kost enige moeite om achteruit de Graaf Hendiksteeg in te rijden.

Het uiteindelijke resultaat!

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

In week 7 en 8 is natuurlijk stug doorgewerkt aan de verbouw van het museum: de wanden zijn bedekt met isolatiemateriaal, een houten framewerk siert het plafond, de wanden rondom de toiletten staan en stapels plaatwerk voor wanden en plafonds zijn afgeleverd.

De werknemers van Hulst Flier Installateurs kregen het druk want er moesten, alvorens wanden en plafonds zouden worden afgetimmerd, talloze leidingen worden getrokken voor verlichting, voor tal van WCD’s, voor beveiliging en WIFI Gelukkig heeft het bestuur de heer Maarten Clement van C3 Computers bereid gevonden om een en ander te coördineren! Laten we hopen dat er niets wordt vergeten.

Een werknemer van Hulst Flier is druk doende met de installatie van de toiletten.

Eerst is de oude buitenmuur bekleedt met vochtwereld doek...

... en daarna worden dikke lagen steenwol aangebracht.

Het plafond is voorzien van een houten frame en de wanden rondom de toiletgroep zijn gesteld.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Dankzij de kou in week 9 werden meerdere medewerkers van Prins Bouw naar Museum Sjoel Elburg gedirigeerd met als gevolg dat de werkzaamheden bijzonder snel vorderden. Zo zijnde wanden van pand Zuiderwalstraat 11 in hoog tempo afgetimmerd en is de kap van het pandje geïsoleerd. Ook de hoek met toiletten kreeg vorm al kwam het er iets anders uit te zien dan op de tekeningen was aangegeven.

Op donderdag 8 maart werden de buisleidingen voor de vloerverwarming gelegd (maar liefst 1100 meter) en op de vrijdag daarna is de vloer gestort. Na de eerste vloer van zo’n 21 kuub is nu nog een laag (6 á 7 cm) aangebracht waar toch nog 10 kuub beton voor nodig was. Een en ander is weer met groot materieel aangeleverd.

De kap wordt zwaar geïsoleerd. Een prachtige ruimte voor opslag van tentoonstellingsattributen.

De meterkast wordt al maar voller. Wie kan er nog wijs uit worden ?

Over groot materieel gesproken...

De toiletten krijgen vorm.

En uiteindelijk de afwerkvloer van 10 kuub.

Elfhonderd meters buis leveren a.h.w. een patroon van een abstract kunstwerk....

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Ook in week 11 en 12 zijn de werkzaamheden in ons museum door gegaan: de tegelzetters zijn inmiddels begonnen en vrijdag 23 maart zijn de wandtegels in de toiletten aangebracht en de vloertegels in de nieuwe entree gelegd. Het gaat nu snel: er wordt dan ook steeds vaker gesproken over de oplevering door Prins Bouw (vrijdag 13 april ?!), over het aanleveren van meubilair (kasten, balie, vitrines enz…) door Maqutos Den Haag, over opruimen, schoonmaken en schilderwerk. De werkgroepen Verbouw en Herinrichting vergaderen zich suf. Ook de werkgroep tentoonstellingen is druk aan het brainstormen want in juni moet er ook weer een nieuwe tentoonstelling (van werk van Martin Monninckendam) zijn ingericht.

Marry v.d. Poll gaat een schoonmaakploeg rekruteren, Reijer Spaan heeft zijn klusteam weer geactiveerd. De spanning stijgt: gaat het allemaal op tijd lukken? Er moet nog heel veel gedaan worden, de rommel is momenteel gigantisch.

Dus mocht iemand zich geroepen voelen om te helpen, schroom niet en meld je aan (Marry: rvandepoll@hetnet.nl - 0525 690319 / Reijer: r.spaan.1@kpnmail.nl - 0525 693804).

Bij voorbaat dank!

De vml. sjoel fungeert als werkplaats....

... en de tentoonstellingszaal als opslag.

Een deel van de plavuizen is gelegd.

Reijer Spaan en Jetse Kuipers brengen op het zoldertje boven de nieuwe filmzaal gipsplaten aan.

De ‘voordeur’ krijgt ook een facelift evenals de ramen in de Zuiderwalstraat.

 Intussen is de tegelzetter druk aan het werk.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Vanzelfsprekend is er in de afgelopen weken (13 en 14) stug doorgewerkt. Zo is er een begin gemaakt van het plaatsen van een dakkapelletje in de Graaf Hendriksteeg, waardoor de ingang van het museum wordt geaccentueerd. Een tweede opvallend ontwikkeling is de komst van schilders van Blaauw Perioverf Elburg BV. Samen met onze nijvere vrijwilligers zorgen ze er voor dat de vml. synagoge een heel nieuwe uitstraling krijgt. Volgens deskundigen is dat nodig in verband met het zo gewenste wow-effect. De blauwe kleur is rigoureus vervangen door rode/roze tinten, passend bij de nieuwe vloerbedekking die binnenkort wordt gelegd. De vrijwilligers sausen in hoog tempo de wanden van het oude gebouw. Geen overbodige luxe overigens! Op vrijdag 6 april zijn de oude ramen met roedeverdeling vervangen door modern, warmtewerend glas, waardoor het exterieur een heel andere, eigentijdse uitstraling heeft gekregen.

Tenslotte zijn de stukadoors van Vermeer weer vertrokken. Vader en zoon Vermeer waren echte tovenaars: het interieur ziet er dankzij hen ongelofelijk netjes en strak uit. Naamgenoot Johannes kon best aardig schilderen maar stuken, ho maar….

Inmiddels zijn de wanden van de tentoonstellingszaal ook gesausd. Wanneer alle opgeslagen spullen weg zijn kan de vloer worden gereinigd en daarna kan de tentoonstelling van werken van Martin Monnickendam worden ingericht. In de maquette van de zaal is dat al op schaal 1 : 10 gebeurd.

Marry van de Poll loopt nerveus rond want ze wil graag beginnen met het broodnodige ‘afstoffen’ van het museum. Ze moet echter nog even wachten.

De vrijwilligers Schenk, Spaan en Kuipers brengen het dakbeschot aan op zolder boven de nieuwe filmzaal.

Schilders van Blaauw Perioverf aan het werk

Boven de entree wordt een dakkapel aangebracht.

De uitkragende raamvitrines met het nieuwe glas. Nu de zinken bekleding nog.

De vrijwilligers Schenk en Van der Laan verplaatsen de steiger

De bedrijfswagen van de heren Vermeer

De bronzen buste van Martin Monnickendam is inmiddels gearriveerd.

Ook het secretariaat werkt mee...

Vader en zoon Vermeer stuken wanden en plafonds.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

In week 15 vond de eerste vooroplevering plaats maar dat was wat al te snel: er bleek nog een waslijst van werkzaamheden te zijn. En er is hard gewerkt om die lijst in te korten . De beide schilders van Blaauw Perioverf Elburg BV, de gebroeders Van Hattem, zijn professionele vaklui die de entree en nieuwe filmzaal grondig onder handen nemen. Zij hanteren de kwast met verve! Daarbij is de hulp ingeroepen van een paar ‘spuitgasten’. Dezen zorgden er voor dat wanden en plafonds er nu ongelofelijk strak uit zien. Ook de beide werknemers van Prins Bouw staan hun mannetje. Hendrik Groothuis en Dylan van Putten zijn van alle markten thuis,: zij timmeren, restaureren, metselen dat hetbeen lieve lust is. Perfect! En onze vrijwilligers doen wat ze kunnen om de verbouw zo vlot mogelijke te laten verlopen.

Intussen worden de naar buiten uitkragende raamvitrines in de Zuiderwalstraat bekleed met zink,is het museum voorzien van een eigentijdse glazen deur, is de driedelige glazen wand tussen entree de filmzaal geplaatst enz, enz… Volgende week begint stoffeerder Dick v.d. Pol met het leggen van de vloerbedekking. Er liggen stapels ondertapijt en meerder grote rollen tapijt klaar. Halverwege week 17 kan ook worden begonnen met de grote schoonmaak. Een paar weken daarna worden het nieuwe meubilair voor entree en sjoel gebracht en geplaatst.

Op vrijdag 20 april was de tweedeoplevering. Conclusie: er is prachtig werk geleverd. Prins Bouw is klaar, alles is opgeruimd en de heren bouwvakkers vertrekken. Alleen de schilders en de elektriciens moeten volgende week nog even aan de bak.

En dan begint eindelijk het herinrichten van ons museum. Op naar de opening!!!

De heren Van Hattem pakken ook de gevels aan. Het gebouw Graaf Hendriksteeg 2 staat er weer keurig bij.

Eén van de spuitgasten aan het werk

De driedelige glazen wand tussen entree en filmzaal

De raamvitrines worden bekleed met zink

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Eind april verlaten steeds meer werknemers van Prins Bouw B.V. en Blaauw Perioverf de Graaf Hendriksteeg 2: de klus is geklaard. Alleen Hulst Flier Installateurs wacht nog een reeks afsluitende werkzaamheden.

De metamorfose van het museum is zo langzamerhand compleet zowel buiten als binnen. Om met het interieur te beginnen: de kleuren zijn bijna allemaal veranderd van blauw in rood (Wow!). In week 17 verscheen stoffeerder Dick van de Pol (oud-Elburger) van Interieur Service Totaal uit Zwolle ten tonele om de door Betap Genemuiden geschonken (waarvan acte!!!) vloerbedekking teleggen. En daarmee veranderde het interieur helmaal. De heer Van de Pol was dermate enthousiast dat hij op een gegeven moment voorstelde ook de hele Graaf Hendriksteeg maar te stofferen.

In de Zuiderwalstraat zijn de uitkragende raamvitrines bekleed met zink, een specialistische klus  -zoals al snel bleek - die uiteindelijk perfect is gedaan door Wielink Zink en Daktechniek uit Zalk! De gevels hebben nu een heel eigentijdse uitstraling.

Onze vrijwilligers ( in dit geval Reijer Spaan en schoonzoon) zijn begonnen aan het monteren van de talloze dimbare spots, inbouw plafonnières, laser blad wall washers, noodverlichting enz, enz.. Al met al nog een heel karwei. En nu maar afwachten of al die verschillende ’lampjes’ het straks ook doen?

Ook de ‘dames van Marry’ weten het museum  blindelings te vinden. Voorzien van emmers, dweilen, stoffers, stofzuigers en dergelijke zijn ze begonnen met de grote en o zo noodzakelijke schoonmaak, zo dat het museum er over enige tijd spic en span uit komt te zien.

Het wachten is nu nog op het meubilair voor entree en  vml. synagoge, dat medio mei wordt afgeleverd en geïnstalleerd. En dan kan de eigenlijke herinrichting pas beginnen! Achter de schermen wordt overigens hard aan gewerkt aan nieuwe filmpjes, teksten en prints .

De wisseltentoonstelling van werken van Martin Monnickendam begint vorm te krijgen. De benodigde tentoonstellingsattributen als voorzetwanden en sokkels zijn uit de opslag aan de Oostendorperstraatweg  gehaald en keurig gesaust.

En dan begint eindelijk het herinrichten van ons museum. Op naar de opening!!!

De eigentijdse, zinken bekleding van de raamvitrines in de Zuiderwalstraat

In verband met het leggen van de nieuwe vloerbedekking wordt de bibliotheek in hoog tempo ontruimd.

Dakbedekker Wielink uit Zalk voorziet het dakkapelletje van zink. Een oorspronkelijke situatie is daarmee in ere hersteld.

De vloerbedekking in de nieuwe filmzaal ligt nog maar net of er wordt gezogen.

Stofferder Van de Pol lijmt er op los.

De dames bezig met de grote schoonmaak!

Ook de Graaf Hendriksteeg wordt gestoffeerd....

Professionals (schilders, dakbedekker, stoffeerder) en vrijwilligers samen aan de koffie.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Tijdens de weken 19 en 20 lopen de vrijwilligers rusteloos rond want er resteren alleen nog een hele reeks klusjes. Het blijkt echter moeilijk om de diverse bedrijven te bewegen om ook de ‘losse eindjes aan elkaar te knopen’. Voor de vrijwilligers betekent het dat ze gedwongen zijn om af te wachten en dat past hen heel slecht.

Wat overigens noemenswaard is dat stratenmakers van Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit Elburg in de Zuiderwalstraat pro deo een rollaag langs de gevels van de panden Graaf Hendriksteeg 2 en Zuiderwalstraat 11 hebben aangebracht conform de rollaag in de Graaf Hendriksteeg. Hierdoor is duidelijk welke panden samen het museum vormen. Waarvan acte!

En op vrijdag 18 mei jl. verscheen een grote vrachtwagen van tentoonstellingbouwer Maquto uit Den Haag in de steeg: het grootste deel van het meubilair (vitrines, onderkasten enz, enz..) werd uitgeladen en gemonteerd. Hierdoor onderging de entree een gigantische transformatie van steriele, witte hal naar een kleurrijke en uitnodigende ontvangstruimte. De vier Haagse werknemers komen dinsdag 22 mei a.s,. de balie brengen en de montage afronden.

Het inrichten van museumwinkel en permanente tentoonstelling kan eindelijk beginnen !

 Afval uit de Zuiderwalsteeg wordt tijdelijk in de Jufferenstraat gedeponeerd

Een Van Gelderman begint met de rollaag

 De vrijwilligers rest niets anders dan het doen van allerlei klusjes zoals het aanbrengen van spanningrails en spots in de filmzaal

Het kan ook maar net...

En dat alles onder toeziend oog van vormgever D. Janssen (links) en vrijwilliger R. Spaan

Een paar uur later zijn de statenmakers bijna klaar

En natuurlijk moet er veelvuldig schoon gemaakt worden...

Kasten en heel veel glazen leggers worden uitgeladen en naar binnen gesjouwd...

 In de entree staan na een dag hard werken de paarse onderkasten en de gele vitrine voor de museumwinkel op hun plaats.

De rollaag wordt gemaakt met Britse, blauwe klinkers

De truck van Maqutos verspert de hele dag de Graaf Hendriksteeg

De eerste vitrine staat

Een opzienbarend onderdeel van de inrichting: de zgn. medienewand met touch screen.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg: SLOT

Tijdens de laatste weken is hard gewerkt aan de (her)inrichtring van het museum:

de winkelcommissie is druk met de museumwinkel. Er is zelfs een professionele etaleur (vr) gecharterd om de spulletjes zo uitnodigend mogelijk te etaleren.

ook in de sjoel zelf worden de puntjes op de i gezet oftewel worden de vitrines ingericht en de familiezuiltjes voorzien van nieuwe filmpjes en fotopanelen.

En zoals het hoort moet er op het laatste moment (dinsdagavond 5 juni/ woensdagochtend 6 juni) nog van alles gebeuren: dinsdag komt cineast Gerrit Schreurs uit Amsterdam de nieuwe film testen, komt grafisch vormgever Karel Buijn uit Rotterdam de touchscreens voor Medienewand en WO II inregelen, komen de mannen van de interieurbouwers Maqutos uit Den Haag voor de derde keer met glazen deuren voor de grote vitrines naar Elburg en is vormgever Donald Janssen druk met de laatste teksten, het plaatsen van de laatste opbjecten.

En Marry en haar equipe poetsen dapper door tot alles blinkt.

Al met al een hectisch slot aan het ‘Project Fase 4’.

En toen waren er uiteindelijk de preview voor onze eigen mensen en de officiëler opening voor andere gasten.

 

Het inrichten van de museumwinkel is nog een hele klus...

...maar het resultaat mag er zijn!

Het duo De Waard - Janssen in actie met de belettering op de deur van de glazen tussenwand.

Deuren worden geplaatst in de vitrines

Ook de buitenkant wordt schoon gemaakt.

David Evertsen voorziet de familiezuiltjes van nieuwe fotopanelen.

Reijer Spaan is van alle markten thuis!

Tot laat in de avond wordt gewerkt aan verbetering van de verlichting