Organisatie

Het museum wordt bestuurd door de Stichting Museum Sjoel Elburg.

Het bestuur bestaat thans uit:

  • Voorzitter: De heer J. Swager
  • Tweede voorzitter: Mevrouw F. Hengeveld
  • Secretaris: De heer W. Schenk
  • Tweede secretaris: De heer J. Kooman
  • Penningmeester: De heer B. van Eerde
  • Tweede penningmeester: De heer W. Rutten
  • Lid: De heer C.J. van den Boogert, contactpersoon namens de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg
  • Lid: De heer T. G.T. Breen
  • Lid: De heer M. Clement
  • Lid: Mevrouw M. Verheij-van Beijnum

Het bestuur wordt geadviseerd door mevrouw F. Jeletich-Visser (Cultuurproject, Apeldoorn).

Het bestuur wordt in haar taken terzijde gestaan door de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg.

Bankrek.nr: NL48 RABO 0115514260
KvK : 08140269