Organisatie

Het museum wordt bestuurd door de Stichting Museum Sjoel Elburg.

Het bestuur bestaat thans uit:

 • Voorzitter: De heer J. Swager
 • Tweede voorzitter: De heer K. v.d. Linde
 • Secretaris: De heer W. Schenk
 • Tweede secretaris: De heer J. Kooman
 • Penningmeester: De heer B. van Eerde
 • Tweede penningmeester: De heer W. Rutten
 • Lid: Mevrouw F. Hengeveld
 • Lid: Mevrouw B. de Waard – Ruijs
 • Lid: Mevrouw M. Verheij-van Beijnum
 • Lid: De heer C.J. v.d. Boogert, contactpersoon namens de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg
 • Lid: De heer T. G.T. Breen
 • Lid: De heer M. Clement

Het bestuur wordt geadviseerd door mevrouw F. Jeletich-Visser (Cultuurproject, Apeldoorn).

Het bestuur wordt in haar taken terzijde gestaan door de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg.

Bankrek.nr: NL48 RABO 0115514260
KvK : 08140269