Organisatie

Het museum wordt bestuurd door de Stichting Museum Sjoel Elburg.

Het bestuur bestaat thans uit:

  • De heer M. van Ledden, voorzitter
  • De heer K. van der Linde 2e voorzitter
  • De heer T. Bergstra, secretaris
  • De heer J. Kooman, 2e secretaris
  • De heer B. van Eerde, penningmeester
  • De heer W. Rutten, 2e penningmeester
  • De heer C.J. van de Boogert, lid en contactpersoon namens de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg

Het bestuur wordt geadviseerd door mevrouw F. Jeletich-Visser (Cultuurproject, Apeldoorn).

Het bestuur wordt in haar taken terzijde gestaan door de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg.

Bankrek.nr: NL48 RABO 0115514260
KvK : 08140269