Organisatie

Het museum wordt bestuurd door de Stichting Museum Sjoel Elburg.

Het bestuur bestaat thans uit:

  • Voorzitter: vacature
  • Tweede voorzitter: De heer G. van der Velde
  • Secretaris: De heer E. Docter
  • Penningmeester: De heer J. van Dijken
  • Tweede penningmeester: De heer B. van Eerde
  • Lid: Contactpersoon namens de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg, vacature
  • Lid: De heer T.G.T. Breen
  • Lid: De heer M. Clement
  • Lid: Mevrouw M. Verheij-van Beijnum

Het bestuur wordt geadviseerd door rabbijn drs Edward van Voolen, Abraham Geiger Kolleg, Universität Potsdam.

Het bestuur wordt in haar taken terzijde gestaan door de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg.

Bankrek.nr: NL48 RABO 0115514260
KvK : 08140269