Motto van Museum Sjoel Elburg

‘Zien leidt tot gedenken, gedenken tot doen’

(Babylonische Talmoed, Menachot 43B)

Deze uitspraak uit de Talmoed geeft de doelstelling van Museum Sjoel Elburg in één zin weer.
Museum Sjoel Elburg wil in haar monumentale synagogegebouw een zo breed mogelijk publiek informeren en inzicht verschaffen in de sociale, economische en culturele geschiedenis van de joodse gemeenschap te Elburg en in de Mediene.