Voortgezet onderwijs

Lesmateriaal

 • Lesbrief voor behandeling in de klas
 • 10 vragen en opdrachten
 • Leskoffers met joodse voorwerpen

Programma
De lessen worden zoveel mogelijk gepland vóór 11:00 uur, wanneer het museum opent voor het publiek.
De lessen staan onder leiding van een educatiemedewerker van het museum.

 • De leerlingen krijgen uitleg aan de hand van de leskoffertjes.
 • Daarna voeren de leerlingen opdrachten uit in  het museum.
 • De les wordt afgesloten met een bezoek aan de joodse begraafplaats van Elburg.
 • Leerlingen kunnen de database raadplegen van de digitale joodse begraafplaats van Elburg.
 • Leerlingen mogen gebruik maken van het studie- en documentatiecentrum voor hun werkstukken.

Wordt geen gebruik gemaakt van het educatieve programma, dan geldt de normale toegangsprijs. Een bezoek aan de begraafplaats vervalt.

Kosten voortgezet onderwijs:

 • De kosten bedragen € 3,50 per leerling; begeleiders gratis.
 • De kosten voor een stadswandeling door joods Elburg o.l.v. een gids bedragen € 3,50 per leerling; begeleiders gratis.
 • Museum Sjoel Elburg hanteert een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen.
 • Indien een groep leerlingen meerdere bezoeken aan Museum Sjoel Elburg brengt in het kader van eenzelfde project wordt maximaal 2 maal entreekosten berekend.
 • Scholen die gebruik maken van de Cultuurkaart kunnen de verrekening via deze kaart laten verlopen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunnen leerkrachten contact opnemen met de coördinator educatie voortgezet onderwijs: G. Rodenburg tel. 0649417871, mail: g.rodenburg@solcon.nl