Bezoek aan begraafplaats

Dichtbij Museum Sjoel Elburg, op de oostelijke stadswal ligt de Joodse begraafplaats. Deze begraafplaats is eigendom van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, en is (naast groepsbezoek in het kader van een rondleiding) op aanvraag ook individueel via Museum Sjoel Elburg te bezoeken.

Omdat de Joodse begraafplaats afgesloten is door middel van een toegangshek, is bezoek uitsluitend mogelijk onder begeleiding van één van onze aangewezen suppoosten. Bezoek is niet mogelijk op Sjabbat en Joodse feestdagen.

Uw aanvraag voor een individueel bezoek kunt u (liefst ruim van tevoren) indienen per e-mail aan vrienden@sjoelelburg.nl onder vermelding van uw volledige naam, adres- en contactgegevens, aantal personen, reden van uw bezoek en de gewenste datum en tijd.

De Stichting Museum Vrienden Sjoel Elburg zal u zo spoedig mogelijk berichten over uw aanvraag. Wij vragen er uw begrip voor dat er niet op alle dagen of tijden een suppoost beschikbaar is.

Bij onze reactie zullen wij u een achtergronddocument over de Joodse begraafplaats ter beschikking stellen, evenals een overzicht van geldende bezoekregels.