Aanbod onderwijs

Een bezoek aan Museum Sjoel Elburg is een unieke ervaring. Nergens in Nederland is de geschiedenis van de joden in de mediene – de provincie – zo mooi uitgewerkt. Museum Sjoel Elburg is geen museum over de holocaust, maar er wordt wel enige aandacht besteed aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Actuele thema’s als verdraagzaamheid en integratie worden boeiend gepresenteerd.

Het museum heeft lesmateriaal beschikbaar. Dit bevat informatie over joods leven in de mediene (provincie) in het algemeen en in Elburg in het bijzonder. Leerlingen krijgen ook informatie aangeboden over de joodse godsdienst en cultuur.

Basisonderwijs

Museum Sjoel Elburg is geschikt voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. U en uw groep zijn van harte welkom.

Lesmateriaal

Programma
De lessen worden zoveel mogelijk gepland vóór 11.00 uur, wanneer het museum opent voor het publiek.De lessen staan onder leiding van een educatiemedewerker van het museum.

 • De leerlingen krijgen uitleg aan de hand van de leskoffertjes
 • Daarna maken ze de vragen en opdrachten, zo vinden de leerlingen hun weg door het museum.
 • De les wordt afgesloten met een bezoek aan de joodse begraafplaats van Elburg.

Kosten basisonderwijs (groepsgrootte max. 25 leerlingen)
De kosten bedragen tot 1 augustus 2019 € 2,50 per leerling (met ingang van 1 augustus 2019 € 3,—per leerling); begeleiders gratis

Inlichtingen
Voor meer informatie kunnen leerkrachten contact opnemen met de coördinator educatie basisonderwijs: Marijke Weterholt tel. 0525 681253, mail: m.weterholt@upcmail.nl

Voortgezet onderwijs

Lesmateriaal

 • Lesbrief voor behandeling in de klas
 • 10 vragen en opdrachten
 • Leskoffers met joodse voorwerpen

Programma
De lessen worden zoveel mogelijk gepland vóór 11.00 uur, wanneer het museum opent voor het publiek.
De lessen staan onder leiding van een educatiemedewerker van het museum.

 • De leerlingen krijgen uitleg aan de hand van de leskoffertjes.
 • Daarna voeren de leerlingen opdrachten uit in  het museum.
 • De les wordt afgesloten met een bezoek aan de joodse begraafplaats van Elburg.
 • Leerlingen kunnen de database raadplegen van de digitale joodse begraafplaats van Elburg.
 • Leerlingen mogen gebruik maken van het studie- en documentatiecentrum voor hun werkstukken.

Wordt geen gebruik gemaakt van het educatieve programma, dan geldt de normale toegangsprijs. Een bezoek aan de begraafplaats vervalt.

Kosten voortgezet onderwijs:

 • De kosten bedragen tot 1 augustus 2019 € 2,50 per leerling (met ingang van 1 augustus 2019 € 3,—per leerling); begeleiders gratis.
 • De kosten voor een stadswandeling door joods Elburg o.l.v. een gids bedragen tot 1 augustus 2019 € 2,50 per leerling (met ingang van 1 augustus 2019 € 3,—per leerling); begeleiders gratis.
 • Museum Sjoel Elburg hanteert een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen.
 • Indien een groep leerlingen meerdere bezoeken aan Museum Sjoel Elburg brengt in het kader van eenzelfde project wordt maximaal 2 maal entreekosten berekend.
 • Scholen die gebruik maken van de Cultuurkaart kunnen de verrekening via deze kaart laten verlopen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunnen leerkrachten contact opnemen met de coördinator educatie voortgezet onderwijs: G. Rodenburg tel. 0649417871, mail: g.rodenburg@solcon.nl