Aanbod onderwijs

Een bezoek aan Museum Sjoel Elburg is een unieke ervaring. Nergens in Nederland is de geschiedenis van de joden in de mediene – de provincie – zo mooi uitgewerkt. Museum Sjoel Elburg is geen museum over de holocaust, maar er wordt wel enige aandacht besteed aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Actuele thema’s als verdraagzaamheid en integratie worden boeiend gepresenteerd.

Het museum heeft lesmateriaal beschikbaar. Dit bevat informatie over joods leven in de mediene (provincie) in het algemeen en in Elburg in het bijzonder. Leerlingen krijgen ook informatie aangeboden over de joodse godsdienst en cultuur.

Basisonderwijs

Museum Sjoel Elburg is geschikt voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
U en uw groep zijn van harte welkom.

De lessen worden zoveel mogelijk gepland vóór 11.00 uur, wanneer het museum opent voor het publiek. De lessen staan onder leiding van een educatiemedewerker van het museum.

Programmamogelijkheden:

 • Erfgoedleerlijn:
  Lesbrief voor behandeling in de klas (klik om hier te downloaden)
  Uitleg over Joodse gebruiken en feestdagen met behulp van voorwerpen uit een koffer en educatieve filmpjes
  Enige aandacht voor Wereldoorlog II
  Vragen en opdrachten in de museumruimte
  Bezoek aan de Joodse begraafplaats van Elburg
 • Onderduiken op de Noordwest Veluwe
  Uitleg over Joodse gebruiken en feestdagen met behulp van voorwerpen uit een koffer en educatieve filmpjes
  Documentaire “Onderduiken op de Noordwest Veluwe”
  Maken van de opdrachten in de bijbehorende lesbrief

Kosten basisonderwijs (groepsgrootte max. ± 25 leerlingen)
De kosten bedragen € 3,50 per leerling; begeleiders gratis

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marijke Weterholt, tel. 0525-681253, mail: m.weterholt@upcmail.nl

Voortgezet onderwijs

Lesmateriaal

 • Lesbrief voor behandeling in de klas
 • 10 vragen en opdrachten
 • Leskoffers met joodse voorwerpen

Programma
De lessen worden zoveel mogelijk gepland vóór 11.00 uur, wanneer het museum opent voor het publiek.
De lessen staan onder leiding van een educatiemedewerker van het museum.

 • De leerlingen krijgen uitleg aan de hand van de leskoffertjes.
 • Daarna voeren de leerlingen opdrachten uit in  het museum.
 • De les wordt afgesloten met een bezoek aan de joodse begraafplaats van Elburg.
 • Leerlingen kunnen de database raadplegen van de digitale joodse begraafplaats van Elburg.
 • Leerlingen mogen gebruik maken van het studie- en documentatiecentrum voor hun werkstukken.

Wordt geen gebruik gemaakt van het educatieve programma, dan geldt de normale toegangsprijs. Een bezoek aan de begraafplaats vervalt.

Kosten voortgezet onderwijs:

 • De kosten bedragen € 3,50 per leerling; begeleiders gratis.
 • De kosten voor een stadswandeling door joods Elburg o.l.v. een gids bedragen € 3,50 per leerling; begeleiders gratis.
 • Museum Sjoel Elburg hanteert een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen.
 • Indien een groep leerlingen meerdere bezoeken aan Museum Sjoel Elburg brengt in het kader van eenzelfde project wordt maximaal 2 maal entreekosten berekend.
 • Scholen die gebruik maken van de Cultuurkaart kunnen de verrekening via deze kaart laten verlopen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunnen leerkrachten contact opnemen met de coördinator educatie voortgezet onderwijs: G. Rodenburg tel. 0649417871, mail: g.rodenburg@solcon.nl