Besnijdenis

Volgens goed Bijbels gebruik – teruggaand op Abraham - wordt een joods jongetje op de achtste dag na zijn geboorte besneden, als teken van het verbond tussen de Eeuwige en het joodse volk. Een professionele
besnijder (moheel) voert de kleine ingreep uit. Het kind zit op schoot bij een familielid (vaak zijn grootvader), op een speciale bank of stoel. Daarnaast is een lege plek voor de profeet Elia, die ooit de Messias zal aankondigen.
De jongen krijgt tijdens de plechtigheid zijn joodse naam.
Ook meisjes worden in het verbond opgenomen, maar anders, in een speciale plechtigheid, vaak op de eerste Sjabbat na haar geboorte. Jongens en meisjes krijgen tijdens de feestelijkheid toegewenst: ‘moge hij/zij opgroeien voor de Tora, het huwelijk en goede daden.’

Besnijdenissen in Elburg 1800-1805, 1811-1814 en 1851-1932

 

Door moheel Eliazer Israel Coon (Cohen) uit Kampen

Abraham Isaac van Hamberg 23-50-1800
Abraham Mozes van Hamberg 20-08-1803
Jacob Isaac van Hamberg 16-11-1804
Isaac Mozes van Hamberg 09-07-1805

Door moheel Benjamin Wolf ben Leib Cats uit Meppel

Salomon z.v. Marcus Salomon Koopman 15-07-1811
Moshe z.v. Mozes Heiman Vecht 31-12-1814

Door moheel Schlomo zoon van Josef Nihom uit Nijkerk

Shalom z.v Jechezkeel Beem 15-05-1851
Avraham z.v. Jechezkeel Beem 17-02-1852
Jitschak z.v. Moshe Wollef 06-11-1852
Josef z.v. Naftalie de Levie de Lange 11-01-1853
Gavriel z.v. Jechezkeel Beem 10-03-1854
Jacob z.v. Moshe Wollef 11-06-1854
Aharon z.v. Jacob Vecht 24-10-1854
Aharon z.v. Jechezkeel Beem 13-02-1856
Jitschak, gen. Izaac z.v. Jacob Vecht 01-05-1857
Avraham z.v. Naftalie de Levie de Lange 16-11-1857
Baruch gen. Bandiet z.v. Moshe Wolf 22-12-1857
Jacob z.v. Chaim Vecht 20-01-1858
Pinchas gen. Zelig z.v. Jehoeda Rubens 19-11-1858
Joel z.v. Moshe Cohen 17-11-1859
Jitschak z.v. Chaim Vecht 25-02-1860
Jisrael z.v. Pinchas Vis 12-08-1860
Jechieel gen. Michel z.v.Naftalie de Levie de Lange 27-10-1860
Nathan z.v. Chaim Meijer 14-07-1861
Feibel z.v. Mordechai 31-07-1861
Nathan z.v. Alexander Zieskind Förster 20-02-1862
Hillel z.v. Mordechai Marcus 28-08-1862
Pinchas gen. Zelig z.v. Avraham Pach 23-10-1862
Jechieel genoemd Michel z.v Jacob Vecht 29-06-1863
Avraham z.v. Chaim Vecht 01-07-1865
Jacob z.v. Moshe Cohen 01-11-1865
Samuel z.v. Mordechai Marcus 31-08-1866
Efrajim gen. Zelig z.v. David Spanjaard 20-02-1857
David z.v. Chaim Vecht 06-06-1867
Jechezkeel z.v. Simcha Beem 21-09-1868
Efraijem z.v. David Spanjaard 19-12-1868
Jisrael z.v. Alexander Zieskind 16-06-1869
Jechezkeel z.v. David Beem 25-08-1869
Nathan z.v. Chaim Moshe Förster 15-01-1870
Josef z.v. Simcha Beem 25-02-1870
Levie z.v. Naftalie Hartz 01-08-1871
Jacob gen. Gimpel z.v. David Spanjaard 10-08-1871
Josef z.v Chaim Moshe Förster 19-03-1872
Jehoeda z.v. Naftalie Rubens 09-09-1872
Shlomo z.v. David Spanjaard 09-02-1873
Jehoeda gen. Leib z.v. Chaim van Duren 06-06-1873
Jacob z.v. Naftalie Hartz 02-01-1874
Jechezkeel z.v. Shlomo Beem 03-07-1874
Zwi z.v. Naftalie Hartz 24-02-1876
Josef z.v. Chaim Förster 25-09-1876
David z.v. Simcha Beem 25-12-1877
Jitschak z.v. Chaim Moshe Förster 13-11-1878
Nathan z.v. David Beem 01-02-1881
Samuel z.v Simcha Beem 08-09-1882
Jechieel gen. Michael z.v. Avraham Beem 14-09-1882
Jacob z.v. Moshe Vecht 30-06-1883
Jechezkeel z.v. Avraham Beem 02-12-1883
Uri gen. Feis z.v. Baruch Wollef 05-04-1885
Naftalie gen. Hirsch z.v. Josef de Lange 15-04-1886
Aharon z.v. Moshe Vecht 03-05-1886

Door moheel Jozef Dov zoon van Shlomo Nihom uit Nijkerk

Joel z.v. Jacob Cohen 27-04-1887
Jehoeda z.v. Pichas Rubens 27-06-1888
Meir z.v. Josef Levie de Lange 10-05-1889
Moshe z.v. Pinchas Rubens 03-12-1889
Naftalie, gen. Hirsch z.v Jechieel de Lange 13-12-1889
Josef z.v. Avraham Beem 07-09-1890
Josef z.v. Naftalie Engelsman 16-01-1891
Schlomo z.v. Jacob Vecht -
Josef z.v. Jacob Cohen -
Josef z.v. Avraham Vecht 17-05-1899

Door moheel Baruch zoon van Josef Dov Nihom uit Nijkerk

Pinchas Zwi gen.Benedictus Hershel
z.v Levie de Cohen Sajet
11-03-1926
Jitschak gen. Moses Isaac z.v. Jitschak Waaker 24-07-1932

Bronnen:

  • Retroacta van de Burgerlijke stand Overijssel inventarisnummer 366
  • Website Akevoth Archief

Retroacta Burgerlijke stand Overijssel, inventarisnummer 366,
Op dit archiefstuk staan besnijdenissen die tussen 1800 en 1805
in Elburg door moheel Eliazer Isrel Coon zijn verricht