De Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg is in 2006 opgericht ter ondersteuning van Museum Sjoel Elburg.

 1. Bestuur en secretariaat
 2. Doelstellingen
 3. Donateurs
 4. Aanmelden als donateur
 5. Vrijwilligers

Bestuur en secretariaat

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat thans uit:

 • De heer J.G. Schenau, voorzitter
 • De heer J. Rolleman, secretaris
 • Mevrouw H. Wijnne, penningmeester
 • Mevrouw M. Bultman – Wessel
 • Mevrouw J.M. Koele-Nagelhout
 • Mevrouw F.D. Land - Knol

Het secretariaat is gevestigd:
Graaf Hendriksteeg 2
8081 CH Elburg
email: vrienden@sjoelelburg.nl

Doelstellingen

De Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg heeft de volgende doelstellingen:

 • het werven van donateurs en leden van de Club van Honderd;
 • het aantrekken en inzetten van vrijwilligers als suppoost voor het museum;
 • het aantrekken en inzetten van gidsen voor stadswandelingen door Joods Elburg;
 • het organiseren van lezingen;
 • het periodiek uitgeven van de nieuwsbrief Sjofar voor de vrijwilligers, donateurs en leden van de Club van Honderd;
 • het organiseren van cursussen;
 • het geven van adviezen aan de Stichting Museum Sjoel Elburg;
 • het financieel steunen van specifieke projecten van Stichting Museum Sjoel Elburg

Donateurs / leden van de Club van Honderd

Er zijn verschillende manieren om de Vrienden Museum Sjoel Elburg te steunen:

Vanaf € 25,– per jaar wordt u donateur

 • u ontvangt gratis toegang tot Museum Sjoel Elburg
 • u ontvangt 3 x per jaar de nieuwsbrief Sjofar
 • u ontvangt informatie over activiteiten van Museum Sjoel Elburg

Uw gift en de Belastingen

De Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN-nummer is 8173.85.927. Dit betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar is.

Vanaf € 100,– per jaar wordt u lid van de Club van Honderd

 • u ontvangt gratis toegang tot Museum Sjoel Elburg
 • u ontvangt 3 x per jaar de nieuwsbrief Sjofar
 • u ontvangt informatie over activiteiten van Museum Sjoel Elburg
 • u heeft eenmaal per 2 jaar recht op een gratis wandeling door Joods Elburg, onder leiding van een gids, met een door u samen te stellen groep van maximaal 20 personen

U kunt ook op andere manieren de Vrienden Museum Sjoel Elburg steunen, nl. door:

 • het donateurschap aan iemand cadeau te doen voor een jaar
 • een periodieke gift voor minimaal 5 jaar
 • de Stichting een legaat of erfenis na te laten

Periodieke gift voor minimaal 5 jaar

Periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn zonder drempel van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke giften. Eén van de voorwaarden is dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg en u. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst. (Belastingdienst.nl >
Giften > Voorwaarden voor periodieke giften)

Wilt u gedurende minimaal vijf jaar een periodieke gift schenken, laat ons dat dan weten via vrienden@sjoelelburg.nl. Wij sturen u dan een schenkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Als u de ingevulde overeenkomst vervolgens in tweevoud naar ons terugstuurt, ontvangt u één exemplaar ondertekend van ons retour voor uw eigen administratie.

Word vandaag nog Vriend

Vrijwilligers

Heeft u belangstelling om als gastheer of gastvrouw aan de slag te gaan en u heeft minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar? Stuurt u dan voor meer informatie een mailtje naar mw. Land, coördinator bereikbaar via Roostermaker Museum Sjoel Elburg roostermaker-museumsjoelelburg@hotmail.com