ANBI gegevens

Naam:
Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg

RSIN:
817385927

Post- en bezoekadres:
Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH Elburg

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des
woords, aan de Stichting Museum Sjoel Elburg, statutair gevestigd te Elburg, en aan
het museaal gebruik van de synagoge te Elburg.
Met deze doelstelling dient de Stichting het algemeen belang.

Beleidsplan:
Beleidsplan Vriendenbestuur 2021 - 2023

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding.
Er zijn geen andere medewerkers in loondienst.

Financiële gegevens:
financieel jaaroverzicht 2021

Activiteiten:
Overzicht activiteiten 2021