Sobibor, het verhaal dat moet worden doorverteld

Op 1 juni 1943 vertrok een transport met 3006 Joden vanuit Kamp Westerbork naar Sobibor. Jules Schelvis, zijn vrouw Rachel en zijn schoonfamilie maakten deel uit van dat transport. Bij het toegangshek van het Vondelpark in Amsterdam werd op 1 juni met een sobere herdenking bij deze tragische gebeurtenis stilgestaan.

Lees verder

‘Werk van Jip Wijngaarden heeft urgente boodschap’

Voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie dr. Eppo Bruins noemt de kunstwerken van Jip Wijngaarden ‘Geestvervulde werken’. Hieronder de toespraak waarmee Eppo Bruins op 19 mei 2022 de tentoonstelling ‘Rendez-Vous’ van Jip Wijngaarden in Museum Sjoel Elburg officieel opende. Vlak voor de coronaperiode, in januari 2020, was ik met de

Lees verder

Jip Wijngaarden met ‘Rendez-Vous’ in Museum Sjoel Elburg

Van 20 mei tot en met 3 september 2022 is in Museum Sjoel Elburg werk te zien van de in Frankrijk woonachtige kunstenares Jip Wijngaarden. De twintig schilderijen die samen de tentoonstelling Rendez-Vous vormen, zijn vertellend, figuratief en hebben door het uitbundige kleurgebruik een emotionele lading vol hoop en verlangen.

Lees verder

Open Joodse Huizen in Elburg

Op zaterdag 7 mei werd in Elburg voor de vijfde keer meegedaan aan het landelijke project Open Joodse Huizen, waarbij sprekende Joodse verhalen werden verteld. Er zijn op deze dag in verschillende panden door diverse sprekers minilezingen gegeven met betrekking tot de Elburger Joodse geschiedenis. De plenaire start van deze

Lees verder