Multifunctioneel

In 2010 is op de verdieping van Graaf Hendriksteeg 2 een prachtige vergaderruimte gerealiseerd, ook wel Studie- en Documentatiecentrum genoemd.  Dit omdat ook de museumbibliotheek er is ondergebracht. Deze ruimte wordt  ook gebruik voor het geven van lezingen en cursussen.De laatste tijd blijkt dat deze ruimte uitermate geschikt  is voor

Lees verder

Eindejaarsontmoeting 2017

Het is zo langzamerhand traditie: de eindejaarsontmoeting voor onze vrijwilligers. Ook nu weer gehouden in café-restaurant De Haas in Elburg. Ruim 60 vrijwilligers waren present. Gezien de barre weersomstandigheden (harde wind en veel sneeuw) een zeer behoorlijke opkomst. In de speech van de voorzitter van de Stichting Vrienden, de heer

Lees verder

Laatste activiteit

Op 30 november jl. is de laatste lezing (Levi’s eerste kerstfeest) in het kader van de tentoonstelling Christendom en antisemitisme gehouden in gebouw Rehoboth in de Bloemstraat te Elburg. Dr. Ewoud Sanders vertelde daar over zijn onderzoek naar de zgn. zondagsschoolliteratuur: boekjes met een (licht) antisemitische strekking, waarin ‘joodjes’ op

Lees verder

Volle containers…

Op 9 november jl. is begonnen met het strippen van pand Zuiderwalstraat 11. Met man en macht en veel enthousiasme is de klus ter hand genomen met als resultaat dat het pandje een week later volledig is leeggehaald. Zelfs een oude schoorsteen verdween van het dak. Het is al met

Lees verder