Weer veel scholieren naar Sjoel

In het eerste halfjaar van 2024 kreeg Museum Sjoel Elburg maar liefst rond de 530 leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op bezoek voor een les en een rondleiding. ‘Het gaat om honderden leerlingen die we een boodschap door mochten geven’, zegt Teun Breen van de werkgroep educatie.

Lees verder

Vacature voorzitter vriendenbestuur

Museum Sjoel Elburg is een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijkse leven van joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. Museum Sjoel Elburg biedt hiermee een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Het museum presenteert de Joodse geschiedenis op een dynamische, onorthodoxe, boeiende en eigenzinnige wijze

Lees verder

Verhalen vertellen werkt verbindend

In de wereld van historici, in educatieve programma’s en herdenkingsrituelen is een steeds belangrijker plaats weggelegd voor verhalen. Persoonlijke verhalen laten ons ervaren hoe mensen vroeger leefden en wat hen met ons verbindt. Er blijken verrassend veel overeenkomsten te zijn tussen een burger uit 1672 of een burger uit 2024.

Lees verder

Bezoek aan joodse begraafplaats Elburg

Dichtbij Museum Sjoel Elburg, op de oostelijke stadswal, ligt de joodse begraafplaats. Deze begraafplaats is eigendom van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, en is (naast groepsbezoek in het kader van een rondleiding) op aanvraag ook individueel via Museum Sjoel Elburg te bezoeken, uitsluitend onder begeleiding van één van onze aangewezen suppoosten.

Lees verder