De mens Maarten Luther

Op donderdag 2 november jl. hield prof. dr. Herman Selderhuis ( hoogleraar kerkgeschiedenis TUA en directeur Refo 500 ) in een overvol Hervormd Kerkelijk Centrum te Elburg een lezing met als titel Genade alleen. Maar niet voor joden? Hoe komt het dat Maarten Luther zoveel over genade en over de

Lees verder

Koninklijke schenking

Sinds jaar en dag organiseert de Lions Club Elburg-Oldebroek het interessante muziekevenement Yes in the Garden (voorheen Jazz …) . Het streven is een en ander af te sluiten met een batig saldo dat besteed wordt aan een goed doel. Zo ook op zaterdag 10 juni jl. toen onder perfecte

Lees verder

Ruimte voor Bart Wallet

Op donderdag 28 september jl. hield onze gastconservator, dr. Bart Wallet, een lezing in gebouw Rehoboth in de Bloemstraat te Elburg. Dankzij een aantal extra stoelen was er voor iedereen voldoende ruimte. Dit is geheel in overeenstemming met de naam van de lokaliteit: Rechobot (ook wel Rehobot of Rehoboth) is

Lees verder

Zeer deskundige adviseurs

Direct na de opening van de tentoonstelling Christendom en antisemitisme zijn de voorbereidingen voor de geplande verbouw en herinrichting (start januari 2018) weer opgepakt. Ook voor deze activiteiten zijn werkgroepen in het leven geroepen, te weten de werkgroep verbouw, geadviseerd door Gerrit Jan Prins en de werkgroep herinrichting. Deze werkgroep

Lees verder