Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Een choemasj voor Jakob Vecht

Sinds 4 juli heeft Museum Sjoel Elburg er een bijzonder object bij: een choemasj uit de nalatenschap van de familie Vecht. De choemasj komt uit de bescheiden van David en Seline Vecht, die beiden in Elburg zijn geboren.

Een choemasj is een uitgave van de Tora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt. David en Seline Vecht schonken hun oudste zoon Jakob een choemasj ter gelegenheid van zijn dertiende verjaardag. Kleinzoon Jos Vecht neemt aan dat Jakob deze choemasj op Borneo heeft ontvangen. ‘De choemasj is bijzonder omdat deze is voorzien van Japanse stempels’, licht Jos Vecht toe.

De choemasj werd dinsdag 4 juli 2023 in Museum Sjoel Elburg overhandigd, in aanwezigheid van (Israëlische) kleinkinderen en achterkleinkinderen van de familie Vecht. Jos Vecht vertelde hoe de choemasj vanuit Nederland op Borneo belandde en uiteindelijk via Amerika weer terugkeerde in de vesting.