Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Jubileumfietstocht langs onderduikadressen

In het kader van de jubileumviering werd er zaterdag 1 juli 2023 een fietstocht van 25 km langs vier onderduikadressen georganiseerd. Zo’n 25 deelnemers trotseerden op de fiets de regen, gevolgd door twee auto’s met een achttal ouderen uit Noordeinde. Zij luisterden geïnteresseerd naar de verhalen van Bep de Waard.

Op vier adressen werd het onderduikverhaal verteld: bij de familie Van de Streek, Hof ter Eekterweg; pastorie Oosterwolde, onderduikverhaal ds. Van Rootselaar; bij oude School Noordeinde, twee onderduikadressen, A. Nijboer en A. van de Venis. De tocht werd afgesloten bij de familie Dekker op Noordeinde, waar het verhaal van Bep de Waard werd aangevuld door de heer en mevrouw Dekker (beiden bijna 90 jaar). Zij konden vanuit hun eigen ervaringen vertellen over alles wat zich in en rond hun huis heeft afgespeeld: 23 onderduikers, onder wie vier Joden.

Informatie
Sommige deelnemers konden zich iets herinneren van onderduikers in hun dorp. Andere deelnemers voegden informatie toe. Duidelijk werd dat er goede mensen waren die hun leven of vrijheid op het spel zetten, maar jammer genoeg ook anderen die onderduikers verraadden. De deelnemers vonden de fietstocht zeer geslaagd, zo ook Bep de Waard en Tom Bergstra, die voor drinken en koek zorgde.

Klik hier voor meer informatie over alle bekende onderduikadressen in de dorpen rondom Elburg.