Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Prof. Dr. B. Smalhout geeft lezing voor Sjoel Elburg

Prof. Dr. B. Smalhout geeft lezing voor Sjoel Elburg
Het bestuur van museum Sjoel Elburg is zeer verheugd dat de bekende medicus en columnist prof. dr. Bob Smalhout de uitnodiging heeft geaccepteerd om in Elburg een lezing te houden. Hij komt op dinsdag 3 maart 2009 en zal spreken over het onderwerp “Geneeskunde in de Bijbel”.  De lezing begint om 19:30 uur en is voor iedere belangstellende gratis toegankelijk. Vanwege de te verwachten grote toeloop vindt de Sjoel-lezing deze keer plaats in gemeenschapshuis ’t Huiken, LangeWijden 33 in Elburg.

Prof. Smalhout in de tuin in Bosch en Duin (foto RD)Professor Smalhout bezocht het Joods museum in Elburg vorig jaar en heeft er meerdere columns over geschreven in De Telegraaf. Hij was ook aanwezig tijdens het bezoek aan Elburg van Amerikaanse historici onder leiding van mevrouw Maud Dahme-Peper, die in de oorlog in Elburg was ondergedoken. Professor Smalhout heeft zich zeer lovend uitgelaten over museum Sjoel Elburg en prijst de manier waarop Elburg omgaat met haar historisch erfgoed. Sjoel-voorzitter mr. Piet van Hout is bijzonder blij met deze uitingen van waardering voor het museum: “We hadden niet kunnen vermoeden dat Sjoel Elburg zoveel sympathie zou losmaken, zowel bij opinieleiders zoals professor Smalhout, als bij plaatselijke en provinciale overheden.”

Professor Smalhout zegt het een eer te vinden een bijdrage te mogen leveren aan de bekendheid van dit kleine museum: “Mijn vader was Joods, mijn moeder hervormd. Beiden waren overtuigde socialisten en niet zo religieus. Dat ik al op jonge leeftijd interesse in de Bijbel had, kwam doordat mijn vader mij vanaf mijn vijfde jaar elke zondag meesleepte naar musea in Amsterdam. Veel kunstwerken hebben een religieuze achtergrond. Mijn vader legde mij die kunstwerken uit. Zijn kennis van de Bijbel was ontstaan via de kunst. Daardoor kende hij ook het Nieuwe Testament goed, wat niet zo gebruikelijk was voor iemand met een Joodse achtergrond,” aldus prof.Smalhout in een interview met de IKON. Het thema van zijn lezing in Elburg “Geneeskunde in de Bijbel” ligt hem als medicus en Bijbelkenner na aan het hart.

Met het organiseren van lezingen door bekende sprekers wil museum Sjoel Elburg bekendheid geven aan het (Joods) cultureel erfgoed van Elburg. Eerder hebben professor A. Heertje, opperrabbijn B. Jacobs en Israëlkenner K. Van den Boogert al voordrachten voor de Sjoel verzorgd.

Klezmer muziek
De avond wordt opgeluisterd door een optreden van het Elburgs Klezmer Orkest onder leiding van Cees Bonnier, dat ook speelde tijdens de opening in juni 2008. Klezmer muziek is van oorsprong instrumentale muziek van Jiddisch sprekende Joden uit Oost-Europa. Typisch voor klezmer is de zeer expressieve melodie die zowel heel opgewekt kan klinken als melancholisch of weemoedig.

Prof. Smalhout signeert
In de pauze van het programma zal professor Smalhout zijn nieuwste boek ‘Portretten uit een bewogen tijd’ signeren. Een deel van de opbrengst van de verkoop van het boek is bestemd voor museum Sjoel Elburg.

Het programma begint om 19:30 uur en eindigt om circa 21:30 uur. De entree is gratis. Na afloop hebben bezoekers de mogelijkheid via een vrijwillige bijdrage in de kosten bij te dragen. Bezoekers wordt aangeraden tijdig aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de organiserende Stichting Vrienden Sjoel Elburg, de heer Huib Kuiper, telefoon 0525 -652879, of via vrienden@sjoelelburg.nl