Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Eerste lesbrieven Sjoel gepresenteerd

Eerste lesbrieven Sjoel gepresenteerd
In de studiezaal van museum Sjoel Elburg heeft de werkgroep Educatie van het nieuwe museum vandaag de eerste lesbrieven over Joods leven voor basisscholen en het voortgezet onderwijs gepresenteerd.

Willem van Norel is de samensteller van het lesmateriaal voor het Voortgezet Onderwijs (foto Laura vd Linden)De werkgroep onder leiding van historicus Willem van Norel en onderwijsdeskundige Marijke Weterholt heeft boeiend lesmateriaal over Joods leven in Nederland, in de Mediene (provincie) en Elburg ontwikkeld.  Het lesmateriaal bestaat uit een lesbrief en vijfentwintig opdrachten voor de basisscholen en zeven grotere opdrachten voor voortgezet onderwijs. Aan de hand van de inhoud van drie oude koffertjes kunnen de leerlingen een speurtocht door het museum maken. Al doende krijgen zij inzicht in het educatieve thema van de Sjoel: integratie van minderheden en verdraagzaamheid.

Een bezoek aan dit prachtige museum zou voor alle scholieren aan te bevelen zijn. De werkgroep heeft prikkelende opdrachten bedacht die de leerlingen uitdagen om zich in het Joods leven in brede zin des woords te verdiepen. Het lesmateriaal biedt de mogelijkheid om uitgebreid (projectvorm) of beperkt aandacht te besteden aan de Joodse cultuur.

Naast een bezoek aan het museum bestaat ook de mogelijkheid om een wandeling te maken door Joods Elburg, waarbij uiteraard ook een bezoek wordt gebracht aan de Joodse begraafplaats.

Kosten
De entree voor leerlingen van de basisscholen is gratis. Zij zijn jonger dan 12 jaar.
De kosten van begeleiding door een deskundige medewerker van museum Sjoel Elburg zijn eenmalig € 50 per deelnemende klas. De school ontvangt de lesbrief digitaal en draagt zelf zorg voor de vermenigvuldiging.  Een extra stadswandeling onder leiding van een gids kost € 25 per groep.

Voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs geldt een tarief van €  3,– per leerling. Dit bedrag kan per leerling via de CJP-pas worden verrekend.  De school ontvangt via museum Sjoel Elburg het benodigde aantal lesbrieven. Ook hier geldt voor een wandeling door de stad onder begeleiding van een gids € 25 per groep.