Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Huisstijl en website

Vooruitlopend op de uitbreiding en herinrichting van Museum Sjoel Elburg, die begin 2018 (hoogst waarschijnlijk)plaats vinden, zijn nu al de huisstijl en de website vernieuwd.

Voordat de huisstijl kon worden aangepast zijn eerst de namen van beide stichtingen middels een notariële akte veranderd in Stichting Museum Sjoel Elburg en Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg.

De nieuwe logo’s hebben een gele balk als achtergrond en daardoor een meer eigentijdse uitstraling.

In het logo van de Stichting Museum Sjoel Elburg is het poortje uit de Jufferenstraat opgenomen. Deze stichting heeft immers als primaire taak zorg te dragen voor ‘onderhoud en verantwoord museaal gebruik van de voormalige synagoge’.

In het logo van de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg prijkt de chanoekia van de vroegere joodse gemeente van Elburg. De Vrienden hebben namelijk in de eerste plaats bemoeienis met de huidige ‘gemeenschap’ van vrijwilligers en donateurs.
Inmiddels is er voor beide stichtingen nieuw briefpapier aangeschaft samen met enveloppen, adresstickers e.d.

Op de twee uithangborden vormen de logo’s van de Stichting Museum Sjoel Elburg én de Stichting Vrienden als het ware één ijzersterk geheel!

Website

Inmiddels is ook de nieuwe website van Museum Sjoel Elburg online (www.sjoelelburg.nl). De vorige had sinds 2008 dienst gedaan en was derhalve enigszins verouderd. De huidige site is door de webmaster makkelijker aan te passen, heeft een moderne uitstraling met mogelijkheden voor het plaatsen van filmpjes e.d. Ook de teksten zijn grondig onder handen genomen, veel overbodige en zelfs dubbele informatie is verwijderd. Meerdere personen zijn er druk mee geweest maar David Evertsen heeft verreweg de meeste tijd en energie geïnvesteerd in de totstandkoming van de nieuwe site. Waarvan acte!