Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Verslag van het bezoek van de CDA fractie Provinciale Staten Gelderland

Op woensdag 12 oktober heeft een delegatie van de CDA Statenfractie
Gelderland samen met twee raadsleden een bezoek gebracht aan museum Sjoel te Elburg. Aanleiding is de overhandiging van een bidboek, dat is
aangeboden aan de Provincie om een uitbreiding van het museum mogelijk te maken.

De heer Theo van Ledden, voorzitter van het bestuur en mevrouw Greet Visser, bestuurslid van de Vrienden van de Sjoel hebben uitleg gegeven over het belang van het museum en de noodzaak tot uitbreiding. Het museum is ontstaan ter herinnering aan de Joodse gemeenschap in Elburg, als voorbeeld voor alle Joodse gemeenschappen in kleine steden, de zogenaamde mediene. Het museum is het eerste verhalende museum van Nederland en heeft een eigen karakter, al werkt het nauw samen met het Joods historisch museum te Amsterdam. Er zijn 90 vrijwilligers werkzaam en voor de professionele ondersteuning en de wisseltentoonstellingen worden personen ingehuurd. De Stichting Vrienden van de Sjoel zorgt voor het aantrekken van vrijwilligers, het onderhoud van het museum, het aantrekken van sponsoren en de verzorging van lezingen en cursussen.

Aanvankelijk ging het museum uit van 6000 betalende bezoekers per jaar, dit blijkt nu al jaren meer dan het dubbele, namelijk 13:000 betalende bezoekers per jaar. Dit heeft consequenties voor de toegankelijkheid.

Voorzitter Theo van Ledden:’ De ontvangstruimte voldoet niet als er groepen binnenkomen. Ook voor de schoolklassen, die in een speciale educatieruimte verdere uitleg en informatie krijgen, is de ontvangstruimte te krap. Bovendien wil Sjoel een verbreding van het aanbod creëren en een kwaliteitsslag maken in de presentaties, bijvoorbeeld door een app, die in verschillende talen beschikbaar komt. Het naastgelegen pand komt vrij en zou voor de uitbreiding en interne verbouwing bijzonder geschikt zijn.’

Museum Sjoel vraagt voor dit sluitstuk om te komen tot een volwaardig museum, dat ook toekomstbestendig is, een bedrag van 300.000 euro aan de Provincie. Aan de gemeente is een bedrag van 75.000 euro gevraagd. Ook zelf kan het museum eenzelfde bedrag investeren vanuit eigen middelen.

Tijdens de rondleiding door het museum vertelde mevrouw Visser nog aangrijpende verhalen over de Joodse families uit Elburg en kon de delegatie zien hoe de synagoge er in het verleden heeft uitgezien.

Carla Koers - de Graaf
Fractie en Communicatie medewerker CDA Gelderland
Arnhem, 13 oktober 2016