Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Zeer deskundige adviseurs

Direct na de opening van de tentoonstelling Christendom en antisemitisme zijn de voorbereidingen voor de geplande verbouw en herinrichting (start januari 2018) weer opgepakt. Ook voor deze activiteiten zijn werkgroepen in het leven geroepen, te weten de werkgroep verbouw, geadviseerd door Gerrit Jan Prins en de werkgroep herinrichting.

Deze werkgroep die zich met name bezig gaat houden met de herinrichting van de permanente tentoonstelling in de vml. synagoge - een heikele kwestie - wordt geadviseerd door dr. Edward van Voolen en Donald Janssen van het gelijknamige ontwerpbureau uit Dan Haag.

Werkgroepen en bestuur prijzen zich gelukkig met deze drie zeer deskundige adviseurs. De heer Jansen is voor het museum een oude bekende. Hij ontwierp in 2008 de huidige inrichting. Dankzij bemiddeling van bestuurslid Lydie van Dijk is dr. Edward van Voolen benaderd. Hij reageerde positief op het verzoek om te adviseren inzake de herinrichting van de permanente tentoonstelling.

Edward van Voolen heeft kunstgeschiedenis en geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij in Londen is opgeleid tot rabbijn. Sinds 1978 is hij als conservator verbonden aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Van 1978‐2004 was hij als rabbijnverbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente van Gelderland en een aantal synagogen in Duitsland. Hij geeft regelmatig gastcolleges aan universiteiten in binnen‐ en buitenland, thansaan het Abraham Geiger College in Berlijn. Op zijn naam staan talrijke tentoonstellingen en publicaties op het gebied van joodse kunst, cultuur en religie, eerder dit jaar in De Nieuwe Kerk.

De heren Van Voolen en Janssen kennen elkaar al langer, namelijk van een vroegere inrichting van een deel van het Joods Historisch Museum