Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Ruimte voor Bart Wallet

Op donderdag 28 september jl. hield onze gastconservator, dr. Bart Wallet, een lezing in gebouw Rehoboth in de Bloemstraat te Elburg. Dankzij een aantal extra stoelen was er voor iedereen voldoende ruimte. Dit is geheel in overeenstemming met de naam van de lokaliteit: Rechobot (ook wel Rehobot of Rehoboth) is het Hebreeuwse woord voor ruimte (Genesis 26 : 22).

Zoals gezegd, de zaal was goed gevuld met belangstellenden, die niet teleur gesteld werden want Wallet hield een heel interessante lezing met als titel ‘Een gevaar voor ons land. Christelijk antisemitisme in Nederland ?!

Antisemitisme is lange tijd gezien als iets dat andere landen karakteriseerde en pas in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zichtbaar werd. Wallet legde uit hoe sinds de Reformatie er onder protestanten en katholieken is gedacht over joden en Jodendom. Begrippen als antisemitisme, anti-judaïsme, antizionisme passeerden in hoog tempo de revue. Na de lezing werd veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen.

Deze lezing was de eerste in een serie van drie!

 

Op 2 november 2017 volgt de lezing van prof. dr. Herman Selderhuis: Genade alleen. Maar niet voor joden? De heer Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis (Theologische Universiteit Apeldoorn) en directeur van Refo 500.

Hoe komt het dat de reformator Maarten Luther zoveel over genade en over de Schrift alleen spreekt en tegelijk zo over joden?Hoe kwam hij daartoe en wat betekent dat voor ons?

Deze lezing vindt plaats in het hervormd Kerkelijk Centrum, Van Kinsbergenstraat 2 te Elburg.

 

De derde lezing vindt plaats op 30 november in gebouw Rehoboth, Bloemstraat 18 te Elburg.

Dr. Ewoud Sanders (NRC-journalist en historicus) houdt dan een lezing getiteld: Levi’s eerste kerstfeest.

Sinds het begin van de 19de eeuw zijn er in Nederland ruim tachtig protestantse en rooms-katholieke jeugdverhalen over Jodenbekering verschenen. Boeken waaruit liefde voor het joodse volk spreekt maar die tegelijkertijd ook niet vrij zijn van antisemitisme.