Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Uitbreiding museum

Elburg, 27 december 2010    –    Sjoel Elburg, in 2010 uitgeroepen tot het Beste Kleine Museum van Nederland, gaat uitbreiden. Een in 1773 opgericht fonds van de Elburgse weldoenster Maria Harmens Courage heeft het pand Graaf Hendriksteeg 4 – direct naast de oude synagoge – aangekocht en doorverhuurd aan de Sjoel. Naar verwachting kan medio 2011 de eerste expositie in de nieuwe ruimte worden geopend. Het bestuur van Museum Sjoel Elburg is bijzonder verguld met deze uitbreiding.

Sinds de opening in juni 2008 is de Sjoel regelmatig aangelopen tegen de fysieke beperkingen van de voormalige synagoge. Voor het oplossen van dit ruimtegebrek doet zich een unieke kans voor. In de Graaf Hendriksteeg staat al enige tijd een belendend pand te koop.

De provisoren van de Stichting Boedel Maria Harmens Courage hebben daarop Museum Sjoel Elburg het unieke voorstel gedaan het pand Graaf Hendriksteeg 4 aan te kopen, aan te passen aan museaal gebruik en te verhuren aan de Stichting Synagoge Elburg. Het spreekt voor zich dat dit voorstel  dankbaar is geaccepteerd! Dankzij dit bijzondere gebaar van de Stichting Boedel Maria Harmens Courage krijgen wisseltentoonstellingen en educatieve activiteiten medio 2011 een professioneel onderkomen.

Dit ‘pand van de buren’ is, na realisatie van een eenvoudige doorbraak, vanuit Sjoel Elburg te bereiken en kan  uitstekend aangepast worden aan de museale functie. Het kan uitermate geschikt worden gemaakt voor educatieve activiteiten (op de verdieping) en wisseltentoonstellingen (op de begane grond). Zowel de besturen van de Stichting Synagoge Elburg en van de Stichting Vrienden als de medewerkers van de educatieve dienst willen het bewuste pand dolgraag betrekken.

Wanneer bovenstaande uitbreidingsplannen gerealiseerd kunnen worden, kan de vrouwengalerij – nu gebruikt voor wisseltentoonstellingen – permanent worden ingericht rond het thema ‘het Jodendom thuis’.

Sjoel Elburg start binnenkort met fondsenwerving voor de voorgenomen aanpassingen.
Meer informatie en artist impressions van de uitbreiding zijn te zien op www.sjoelelburg.nl.

 


Einde persbericht

Meer informatie kunt u verkrijgen bij
– de secretaris van Sjoel Elburg, de heer Tom Bergstra
– Telefoon 0525 – 681548
– Email secretariaat@sjoelelburg.nl

Aanvullende informatie over de Stichting Boedel Maria Harmens Courage

COURAGE, Maria Harmens (1683 – 1773), bij testament oprichtster van het Couragefonds. Dochter van Harmen Cornelisz. Courage, schoenmaker en diaken, en Aeltien Willems Maria Harmens Courage bleef ongehuwd.

Toen Maria Harmens Courage in 1763, tachtig jaar oud, haar laatste testament opmaakte, had zij een behoorlijk vermogen te verdelen. Zij wenste een fonds te stichten voor arme Elburgse burgergezinnen die wel de christelijke religie waren toegedaan, maar geen hulp van de diaconie ontvingen. De burgemeester moest opperprovisor worden van dit Couragefonds, ook wel de stichting Boedel Maria Harmens Courage. Ze had nauwkeurig aangegeven hoe de hulp verleend moest worden en hoe het vermogen intact kon blijven. Hulpzoekenden konden in de maanden december tot en met maart maandelijks twee gulden krijgen, eventueel iets meer.

In 1921 richtten de provisoren van het Couragefonds een monument ter ere van Maria Harmens Courage op in de St. Nicolaaskerk in Elburg. Een daarbij gebruikte afbeelding van een gebogen oude vrouw met stok is sindsdien het beeldmerk van het fonds. Onder de plaquette in de kerk staat de tekst: ‘Doet wel ende siet niet om’. Het Couragefonds bestaat nog steeds, overigens met een enigszins aangepaste doelstelling. Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw richt het fonds zich niet alleen op armlastige Elburgers maar ook op volkshuisvesting, en heeft het tevens tot doel monumenten in de binnenstad in stand te houden.