Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Cursus Hebreeuws in Sjoel

Maandag 31 januari 2011 begint museum Sjoel Elburg met een cursus Bijbels Hebreeuws. Onder leiding van een ervaren docent worden de deelnemers de beginselen bijgebracht van de taal waarin het Oude Testament geschreven is. Het gaat om een algemene inleiding waarbij de cursisten in 6 lesavonden leren de Hebreeuwse letters te lezen. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de grammatica, de geschiedenis en achtergronden van de taal van het oude Israël.

De docente, dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk, is als docente Hebreeuws onder meer verbonden aan de Christelijke Hogeschool in Ede en ontwikkelde zelf de modules voor deze cursus voor geïnteresseerden. Bij voldoende belangstelling zal in het najaar een vervolgcursus gegeven worden. Het programma van die cursus zal voor een belangrijk deel bestaan uit het leren vertalen van Hebreeuwse teksten.

De cursusavonden zullen vanaf 31 januari tweewekelijks plaats hebben in het Studie- en Documentatiecentrum van de Sjoel, Graaf Hendriksteeg 2, van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten van de cursus bedragen € 95,- (inclusief cursusmateriaal en koffie).

Opgave is mogelijk bij:

  • de Vrienden van de Sjoel:  per email vrienden@sjoelelburg.nl
  • of telefonisch bij de heer Huib Kuiper, 0525-652879
  • of telefonisch bij de heer Piet Wastenecker, 0525-631779, bij wie ook meer informatie verkregen kan worden.

Er geldt een maximum van 20 deelnemers, dus geef u snel op!

Hebreeuws is de tweede cursus onder auspiciën van de Vriendenstichting van het museum. De Vrienden van de Sjoel Elburg ondersteunen het museum en willen door middel van lezingen en cursussen de belangstelling voor de joodse cultuur levend houden. De cursus Bijbels Hebreeuws past binnen deze doelstelling.

www.sjoelelburg.nl

Elburg, 13 december 2010