Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Touchscreens bij ‘schatkamer’

In de afgelopen jaren ontving Museum Sjoel Elburg meerdere schenkingen en bruiklenen, o.a. van de vml. synagoge uit Tilburg. Deze bruikleen bestaat uit twee paar zilveren siertorentjes, twee zilveren schilden, een jad en een suikerstrooier. Tevens kreeg ons museum drie fraaie chanoekia in bruikleen van de heer en mevrouw R. Verhoeven uit Amstelveen. Deze lampen zijn inmiddels ook in de zgn. schatkamer geplaatst. Onlangs nog schonk mevrouw Kapteyn uit Velp meerdere objecten waaronder een zilveren kidoesj bekertje, een sjofar, een heel bijzondere mezoeza en een zeven - en een negenarmige menora.

Veel nieuwe objecten zijn in de grote vitrine tentoongesteld, die zo langzamerhand met recht een ‘schatkamer’ genoemd mag worden.
Het probleem is hoe informatie bij al die objecten leesbaar en enigszins esthetisch kan worden vormgegeven zonder teveel afbreuk te doen aan het totaalbeeld. Daarom is begin 2016 voorgesteld aan weerszijden van de vitrine een touch screen te installeren. De voordelen zijn significant: geen informatieborden, die afbreuk doen aan de inrichting én er kan veel meer informatie over de objecten worden gegeven. Die informatie kan ‘gelaagd’ worden aangeboden met mogelijkheden voor o.a. film en/ of geluid/muziek.

Vanzelfsprekend zijn er aan dit voorstel kosten verbonden, dus is met succes aan fondsenwerving gedaan. Daarna is begonnen met de realisatie van het project: er moest content worden aangeleverd d.w.z. foto’s van een hoge kwaliteit en informatieve, liefst ‘gelaagde’ teksten voor twintig geselecteerde objecten. En dit was veel meer werk dan gedacht!

Maar gelukkig is het project in een afrondende fase gekomen. De hardware (zuiltjes met beeldschermen) zijn klaar en kunnen worden geplaatst. En KBV (Karel Buijn vormgeving) te Rotterdam verwerkt de aangeleverde content momenteel tot een software programma.

Naar verwachting kan een en ander begin februari worden geïnstalleerd. Bezoekers kunnen dan naar hartenlust informatie over de objecten in de schatkamer opvragen.