Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Sjoellezing 2011 door prof. Bloemendal

Sjoellezing 2011
Prof. Dr. Hans Bloemendal spreekt over Joodse muziek

Elburg, 17 oktober 2011   –  Op uitnodiging van de Vrienden van museum Sjoel Elburg verzorgt dé expert in Nederland op het gebied van de Joodse zang en muziek Prof. Dr. Hans Bloemendal de Sjoellezing 2011. Deze bijzondere voordracht vindt plaats op donderdag 27 oktober 2011 in gebouw Rehoboth aan de Bloemstraat 18 in Elburg en begint om 19.30 uur. Het is voor museum Sjoel Elburg een grote eer om de thans 87-jarige, eminente geleerde te horen spreken.

Als biochemicus heeft professor Bloemendal onderzoek gedaan naar eiwitten in de menselijke ooglens. Inmiddels is hij ruim 25 jaar met emeritaat, maar nog steeds actief als chazzan, oppervoorzanger van de Joodse gemeente van Amsterdam. Het levensverhaal van de zanger, componist, vrijetijdsauteur en hobbyschilder begint in 1923 in het Duitse Fulda en krijgt een tragisch vervolg wanneer hij met zijn ouders en jongere zus in 1937 naar Amsterdam vlucht. Daar redt hij zich door een daadkrachtig besluit te nemen; hij duikt onder in de kruipruimte onder het huis in de Uiterwaardenstraat. Na de oorlog neemt de loopbaan van Bloemendal een grote vlucht. Als biochemicus en als chazzan. In een interview voor de Joodse omroep in 2007 werd de vraag gesteld of Hans Bloemendal nu een muzikale hoogleraar of een geleerde chazzan is. In de Sjoellezing in Elburg zal professor Bloemendal daarover zeker meer vertellen.

Elk jaar verzorgt een bekende Nederlander de Sjoellezing in Elburg. Naar eigen inzicht geven de sprekers invulling aan de doelstelling van het museum: door persoonlijke verhalen te vertellen begrip en verdraagzaamheid bevorderen. De Sjoellezing is uitgegroeid tot een traditie van formaat. Eerder hebben onder meer professor A. Heertje, professor B. Smalhout, oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn en TV presentatrice Debby Petter deze voordrachten verzorgd.

Museum Sjoel Elburg bestaat sinds 2008 en vertelt het verhaal van haar Joodse inwoners vanaf 1700 tot de Tweede Wereldoorlog. Het museum is gevestigd in de voormalige synagoge van Elburg. Sinds de opening hebben meer dan 40.000 mensen, waaronder veel scholieren, het museum bezocht. In 2010 is het museum uitgeroepen tot Beste Kleine Museum van Nederland.

Belangstellenden wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn. De entree is gratis; zoals gebruikelijk wordt voor de Sjoellezing geen entree geheven.