Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Frits Bolkestein houdt Sjoellezing 2012

2 november 2011 – Museum Sjoel Elburg is bijzonder vereerd met de toezegging van de heer F. Bolkestein om volgend voorjaar de Sjoellezing te houden. Dat een zo gerenommeerd spreker de uitnodiging om naar Elburg te komen heeft aanvaard, mag als een bevestiging worden gezien van de goede naam van de Sjoel, die in 2010 werd uitgeroepen tot Beste kleine museum van Nederland.

De heer Bolkestein is naast zijn bijzondere retorische kwaliteiten vooral benaderd vanwege zijn betrokkenheid bij de kwesties die de Joodse gemeenschap van Nederland nu betreffen. Recent nog heeft de voormalig minister en lid van de Europese Commissie zich in het publieke debat over integratie en verdraagzaamheid tegenover (religieuze) minderheden gemengd. Hierin liggen de aanknopingspunten met de doelstelling van museum Sjoel Elburg.

Het bestuur, het comité van aanbeveling en allen die het jonge museum een warm hart toedragen, zijn zeer benieuwd om de heer Bolkestein te horen spreken over zaken die hem zo na aan het hart liggen.

De Sjoellezing 2012 wordt gehouden op maandagavond 19 maart 2012 in Elburg. Toegangskaarten voor deze voor Elburg bijzondere gebeurtenis zullen vanaf 1 februari 2012 beschikbaar zijn. Mededelingen hierover zullen te zijner tijd in de pers verschijnen.

De Sjoellezing

Het initiatief om bekende sprekers uit te nodigen om de Sjoellezing te verzorgen, is in korte tijd uitgegroeid tot een traditie van formaat. Nog voordat het museum op 6 juni 2008 officieel werd geopend door de commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer Clemens Cornielje, hield professor dr. A. Heertje de eerste lezing in de voormalige synagoge. De belangstelling voor zijn lezing was zo overweldigend en de toespraak zo inspirerend, dat het bestuur besloot met regelmaat sprekers uit te nodigen. Zo is de traditie van de Elburgse Sjoellezing ontstaan.

Het thema van de Sjoellezing is een persoonlijke invulling van de spreker rondom de doelstellingen van het museum. Meer informatie over de Sjoellezing en het museum is te vinden op de website van het museum.