DinsdagĀ t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Sjabbat

De sjabbat is de wekelijkse rustdag in het jodendom en duurt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het is een van de tekenen van het verbond tussen God en het joodse volk, voorgeschreven in de tien geboden. Er wordt niet gewerkt en evenmin gekookt. Daarom zijn de maaltijden al van tevoren klaargemaakt.

Het huis wordt schoongemaakt, iedereen kleedt zich netjes en vlak voor het begin steekt de vrouw des huizes twee kaarsen aan en spreekt de zegen uit. En soms worden er ook kaarsen aangestoken voor de kinderen. Of de kinderen steken zelf hun kaarsen aan. De tafel is feestelijk gedekt.

Sjabbat Shalom
Daarna gaat de man met de kinderen naar de synagoge en na de dienst wenst men elkaar Sjabbat Shalom! Thuis wordt elk kind gezegend met de zegen uit Numeri 6 en de vrouw wordt door haar man gezegend. De wijn wordt gezegend en het kleedje wordt van de galle-broden afgenomen. Iedereen krijgt een heerlijk stuk brood. Daarna begint de feestelijke maaltijd. Er wordt uitgebreid gegeten, er worden liederen gezongen en genoeg wijn gedronken. Hier is men niet zuinig mee. Er wordt dus niet gewerkt, niet over zaken gesproken, niet over geld, niet over zorgen.

Feestdag
Sjabbat is een feestdag voor God. Ook is het een tegengif voor de wekelijkse routine. Het is een viering in de huiselijke kring. Gastvrijheid, uitnodigen van gasten, wandelen, zingen, lezen. En aan het eind van de zaterdag wordt de Havdala uitgevoerd. Dit is het vaarwel zeggen van de sjabbat. Er is een kruidenbusje, waar iedereen aan ruikt, om zo de geur van de sjabbat mee te nemen de week in. Ook is er een speciale gevlochten kaars met meerdere pitten, dit is de Havdala-kaars. Deze wordt aan het eind van de sjabbat gedoopt in een beker met wijn als afsluiting. En de geur van de sjabbat gaat mee! Er valt meer te zeggen over de sjabbat. Over de challes, de wijn, de zegen, maar dat zou te lang zijn voor dit moment. (Tekst Anke van der Velde)