Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Koninklijke schenking

Sinds jaar en dag organiseert de Lions Club Elburg-Oldebroek het interessante muziekevenement Yes in the Garden (voorheen Jazz …) . Het streven is een en ander af te sluiten met een batig saldo dat besteed wordt aan een goed doel. Zo ook op zaterdag 10 juni jl. toen onder perfecte weersomstandigheden de zoveelste editie plaats vond in de zeer sfeervolle binnentuin van het vml. kloostercomplex te Elburg.

Dit jaar waren de uitbreiding en herinrichting van Museum Sjoel Elburg het beoogde goede doel!

Het heeft heel wat voeten in de aarde alvorens alle facturen zijn ingediend en voldaan maar op zaterdag 14 oktober jl. kon het batige saldo - te weten € 2383, 39 - door de heren Kuiper en Van Beek worden overgedragen aan de voorzitter van Museum Sjoel Elburg, de heer Theo van Ledden.

De exacte bestemming van dit fraaie bedrag was nog niet bekend maar naar het zich laat aanzien zal het besteed worden aan de aanschaf van een touch screen of aan de upgrading van een aantal filmpjes. De heer Van Ledden zegde toe dit zo snel mogelijk bekend te maken.

Het bestuur van Museum Sjoel Elburg is de Lions Club Elburg-Oldebroek bijzonder erkentelijk voor deze zeer welkome schenking, de koning der dieren waardig.