Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Ruim zestienduizend…

In de afgelopen weken was het erg druk (soms wellicht te druk…) in Museum Sjoel Elburg. De unieke tentoonstelling Christendom en antisemitisme, 2000 jaar confrontatie trok veel belangstellenden. Bij tijd en wijle bijna tweehonderd bezoekers per dag! Op zo’n moment wordt duidelijk waarom een grotere, lichtere en meer gastvrije ontvangstruimte, waarin o.a. een invalidentoilet, een museumwinkel en een koffiecorner, gerealiseerd moet worden.

Zaterdagmiddag 6 januari jl. om 17.00 uur werd direct na het vertrek van de laatste bezoeker - waarschijnlijk burgemeester J.N. Rozendaal - met vereende krachten begonnen met het ontruimen van de tentoonstelling. Twee uur later was de tentoonstellingszaal al weer grotendeels leeg. De inrichting kostte vier maanden geleden heel wat meer tijd en moeite.

Dankzij deze ‘eindsprint’ mocht het museum in 2017 (plus de eerste week van 2018) ruim 16.000 bezoekers ontvangen. Waarvan acte!

Voorwaar een heel fraai resultaat voor een klein museum, gesitueerd in een achteraf steeg in de provincie.

Overigens was ook de prachtige, kleurrijke tentoonstelling Thema’s uit de Thora, quilts van Marlene Sanders (12 mei t/m 26 augustus 2017) een ware publiekstrekker.