Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Afscheid

Tijdens de AB vergadering van de Stichting Museum Sjoel Elburg d.d. 19 december 2017 is afscheid genomen van bestuurslid Lydie van Dijk. Reden van het vertrek van mevrouw Van Dijk is haar afnemende gezondheid.

Voorzitter Theo van Ledden memoreerde in zijn toespraak de vele verdiensten van het vertrekkende bestuurslid sinds 2009: ‘Als deskundig conservator van het Stedelijk te Zwolle heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons jonge museum. Verder heb je met jouw museale kennis over allerlei randvoorwaarden voor het goed functioneren van onze stichting, bestaande uit goedwillende amateurs op een prettige manier ondersteund.

Ook ben je intensief bezig geweest met de inventarisatie van de museumcollectie, waardoor Museum Sjoel Elburg een geregistreerd museum kon worden. Al met al een hele klus. Na die periode was het beoordelen van objecten, die ons zijn aangeboden, bij jou in goede handen.

In nauwe samenwerking met de andere leden van de werkgroep wisseltentoonstellingen - Fredrieke Jeletich-Visser, Bep de Waard-Ruijs en Tom Bergstra - zijn er zeker veertien fraaie tentoonstellingen gemaakt.

De wijze waarop jij in de afgelopen negen jaren je bijdragen aan het bestuurswerk geleverd hebt zou ik willen typeren als nuchter, consciëntieus en in goede harmonie.

Samenvattend: het bestuur is je heel dankbaar voor zowel de inhoudelijke inbreng als voor de wijze waarop je die in de afgelopen jaren gestalte hebt gegeven.