Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Overhandiging bidboek

Op woensdag 28 september 2016 reisde een delegatie van Museum Sjoel Elburg af naar het Huis der Provincie in Arnhem om aan mevr. J. Meijers, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed, een eerste bidboek Uitbreiding, verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg te overhandigen. In juni had het bestuur van het museum namelijk aan Provinciale Staten toegezegd dat dit bidboek in september gepresenteerd zou worden. Er zijn tegelijkertijd bidboeken voor de elf fracties van PS afgeleverd.

In het bidboek worden in tekst en verhelderende illustraties de uitgewerkte plannen voor uitbreiding en herinrichting van het museum uit de doeken gedaan. Museum Sjoel Elburg hoopt door ruimtelijke en inhoudelijke verbeteringen een (nog) grotere aantrekkingskracht uit te oefenen op bezoekers en haar positie als hét museum voor joods leven in de mediene (provincie) te versterken. Hierdoor ontstaat een financieel verantwoorde exploitatie waardoor hert voortbestaan van het museum wordt gewaarborgd.

Het bestuur hoopt vanzelfsprekend dat Provinciale Staten de subsidie-aanvraag zullen honoreren.