Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Onder de indruk

Op vrijdag 11 november jl. brachten de leden van de fractie ( Benny Bosman, Arie van Dijk en Erik Jansen) en de steunfractie (Maaike van Esch en Michiel van Putten) van de Christen Unie van de gemeente Elburg een bezoek aan Museum Sjoel Elburg, alwaar ze gastvrij werden ontvangen door voorzitter Theo van Ledden.

Het doel van het bezoek was voor de nieuwe fractieleden kennismaking met het museum : er is uitleg gegeven over de missie van het museum, over de organisatie, educatie, samenwerking met andere musea enz… En natuurlijk kwam ook de noodzaak voor uitbreiding en herinrichting ter sprake wat de voorzitter de gelegenheid bood de fractieleden van de Christen Unie hartelijk te bedanken voor hun steun aan het voorstel om €75.000 subsidie toe te zeggen!!!

Daarna zijn de bezoekers rondgeleid met speciale aandacht voor de huidige knelpunten in de entree, die de geplande aanpassingen nodig maken. Maar ook de permanente tentoonstelling in de vml. synagoge, de tentoonstelling van beelden van Hanna Oren - Huppert én de ruimte voor educatie kregen tijdens de rondleiding ruimschoots aandacht.

De fractie was erg onder de indruk van de vele activiteiten die de vrijwilligers van Museum Sjoel Elburg ontplooien. Men was meer dan ooit overtuigd van de noodzaak om het museum middels uitbreiding en herinrichting klaar te maken voor de toekomst!