Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Nieuwe cursus Hebreeuws van start

5 september 2011

Vandaag is de eerste van twee parallelle vervolgcursussen Hebreeuws van start gegaan in de studiezaal van museum Sjoel Elburg.  Ruim twintig cursisten die in het voorjaar de introductiecursus hebben gedaan, zijn begonnen met het vervolg op de Inleiding Bijbels Hebreeuws. Over een periode van drie maanden zijn er zes lesavonden van tweeënhalf uur gepland.

De lessen worden gegeven door mevrouw dr. A.E.M.A. van Veen –Vrolijk, die als docent Hebreeuws verbonden is aan de Hogeschool in Ede. Daarnaast maakt mevrouw Van Veen deel uit van het vertaalcomité van de Herziene Statenvertaling en werkt zij aan de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De cursus vindt plaats onder auspiciën van de Vrienden van museum Sjoel Elburg en past in de educatieve doelstelling van museum.

Na een korte herhaling van de schrift- en klankleer van het Bijbels Hebreeuws, krijgen de cursisten les in vormleer, grammatica en de eerste kennismaking met het moeilijkste deel van het Hebreeuws, het werkwoord. Aan het eind van deze cursus zullen de studenten in staat zijn eenvoudige teksten te lezen en zelfstandig te vertalen.

Beginnerscursus

Vanwege de overweldigende belangstelling konden lang niet alle geïnteresseerden plaats krijgen bij één van de twee starters cursussen die aan begin van dit jaar zijn georganiseerd. Sjoel Elburg is voornemens om begin 2012 opnieuw een beginnerscursus te organiseren. In die cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met het Hebreeuwse alfabet en de bijzondere schrifttekens. Belangstellenden kunnen zich melden bij de cursusleiding via de website www.sjoelelburg.nl/contact.


Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van de Vrienden van Sjoel Elburg, de heer Huib Kuiper, telefoon 0525 652879.