Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Nationale herdenking Kristallnacht

De nacht van 9 op 10 november 1938 mondde uit in wat later de Kristallnacht zou gaan heten: een door de nazi’s van bovenaf georganiseerde actie die gericht was tegen de joodse bevolking in Duitsland. Het was niet zomaar een actie, maar een regelrechte pogrom.

De Kristallnacht van 1938 wordt ook wel de Nacht van het gebroken glas genoemd. Hitler wilde het effect van zijn antisemitische propaganda toetsen. Kon hij Duitsland meekrijgen in zijn duistere plannen tegen alles wat joods was? In heel Duitsland werden joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden werden geplunderd. Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Duizenden joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gebracht, velen werden doodgeslagen. “Duitsche Joden opgejaagd. Vreeselijke tonelen van verwoesting en ellende”, kopte de Nederlandse krant De Banier op 11 november 1938.

Herdenking
Actueel is de Kristallnacht meer dan ooit. Uitingen van antisemitisme nemen toe, ook in Nederland. Daarom is het goed dat het Centraal Joods Overleg de massale uitbraak van antisemitisme herdenkt. De nationale herdenking van de Kristallnacht heeft plaats op zondag 10 november van 16.00-17.00 uur in de Portugese Synagoge te Amsterdam. Gastsprekers zijn: Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Michael Marcan, die als achtjarige jongen de Kristallnacht in Keulen meemaakte, waarna de familie naar Nederland vluchtte; en Eddo Verdoner, voorzitter CJO. Het geheel zal worden gepresenteerd door Jonas Poolman, jongerenbestuurslid van het CJO. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Eleonora Pameijer, fluit en Erika Waardenburg, harp. De zaal is open om 15.30 uur. Aanmelden bij: aanmelden@cjo.nl.