Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Museum Sjoel Elburg opgenomen in Nederlands Museumregister

Met gepaste trots poseert voorzitter Theo van Ledden met de oorkonde van het Nederlands Museumregister waarin Museum Sjoel Elburg vanaf vandaag is opgenomen. Het Museumregister is een landelijk register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Om toegelaten te worden moet aan maar liefst 53 criteria uit de Museumnorm worden voldaan.

Kwaliteit hoog in het vaandel
Tijdens het aanmeldingstraject en de audit-dag in het museum wordt het museum op verschillende onderdelen getoetst, uiteenlopend van rechtspositie, bestuur en beleid tot  financiële middelen, van collectieregistratie tot veiligheidszorg en van toegankelijkheid tot educatie. “Werkelijk álle onderdelen komen aan bod”, aldus Van Ledden. Hoewel ons jonge museum bij al haar presentaties en activiteiten een zo hoog mogelijke kwaliteit nastreeft, is het heel bijzonder om als vrijwilligersorganisatie in een keer de volledige registratie te ontvangen.

Museumkaart als belangrijke bron van inkomsten
Van Ledden vertelt verder: “Naast de erkenning van het vele werk dat de afgelopen jaren is verzet, is de museumregistratie ook van financieel belang voor Museum Sjoel Elburg. De Stichting Synagoge Elburg ontvangt namelijk geen subsidie voor de exploitatie van het museum en is dus voor een groot deel afhankelijk van entreegelden. Nu de museumregistratie is toegekend, mag het museum de Museumkaart blijven accepteren en die zorgt toch voor bijna 40% van alle bezoekers.”
Elburg, 29 maart 2013