Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Andries van der Beek schenkt schilderij aan Museum Sjoel Elburg

De bekende kunstenaar Andries van der Beek uit Oldebroek schenkt het schilderij Meer van Tiberiasuit 1978 aan Museum Sjoel Elburg.

‘Ik heb als sinds de Tweede Wereldoorlog een band met het Joodse volk. Tijdens eenonderduikperiode leerde ik een Joodse familie kennen’, vertelt de 87 jarige Van der Beek. ‘Dat is eenheel bepalende, intense gebeurtenis geweest’.

‘Ik ben later vaak in Israël geweest om te schilderen. Twee van mijn kinderen hebben daar invakantietijd hun partners ontmoet. Ik vind het dan ook geweldig dat in Elburg een dergelijk museumis gekomen en ben vol bewondering dat het zo goed gaat. Ik wil daar heel graag een bijdrage aanleveren. Vandaar!’

Het bestuur van Museum Sjoel Elburg is Andries van der Beekzeer erkentelijk voor het prachtigeolieverfschilderij, dat dateert uit de tijd – de jaren ’70 van de vorige eeuw – dat de kunstenaar veelschilderijen maakte van taferelen uit Israël. ‘Ik werk nu eenmaal thematisch, in clusters. Dit schilderijis samengesteld, als het ware gecomponeerd uit meerdere afzonderlijke elementen’, vertelt dekunstenaar enthousiast. ‘En het is tonaal van kleur, wat de eenheid versterkt’.

Het bestuur zegt toe het fraaie geschenk in een voor publiek toegankelijke ruimte te presenteren.

Elburg, 19 februari 2013