Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Multifunctioneel

In 2010 is op de verdieping van Graaf Hendriksteeg 2 een prachtige vergaderruimte gerealiseerd, ook wel Studie- en Documentatiecentrum genoemd.  Dit omdat ook de museumbibliotheek er is ondergebracht. Deze ruimte wordt  ook gebruik voor het geven van lezingen en cursussen.

De laatste tijd blijkt dat deze ruimte uitermate geschikt  is voor de ontvangst van gezelschappen tot ca. 25 personen. Er staat tenslotte een professioneel koffiezetapparaat en dankzij de uitsteklende catering van plaatselijke restaurants kan er ook gezorgd worden voor heerlijke lunches.

Op dinsdag 12 december jl. hield de organisatie REFO 500 er haar partneroverleg. De deelnemers zijn welkom geheten door MSE voorzitter M. van Ledden, gebruikten daarna een prima verzorgde lunch en maakten van de  gelegenheid gebruik onder leiding van de heren Van Ledden en Van den Boogert de tentoonstelling Christendom en antisemitisme te bekijken. Het programma -  het officiële overleg tussen de partners - is in de refter van Museum Elburg voortgezet. Tenslotte is de dag afgesloten met een gezellige borrel en diner in restaurant 't Olde Regthuys.

Een week later wisten ca. 20 medewerkers van het Dienstencentrum van de PKN te Utrecht ons museum te vinden. Ook zij werden welkom geheten en genoten van een kop koffie/thee met Elburger brok. Illustrator Karel Kindermans was speciaal voor de gelegenheid uit Rotterdam gekomen om de belangstellenden te vertellen over de totstandkoming van zijn prachtige tekeningen in de tentoonstelling Christendom en antisemitisme. Dit werd door de PKN’ers zeer gewaardeerd.

Al met al is de vergaderruimte zeer multifunctioneel !