Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Eindejaarsontmoeting 2017

Het is zo langzamerhand traditie: de eindejaarsontmoeting voor onze vrijwilligers. Ook nu weer gehouden in café-restaurant De Haas in Elburg.

Ruim 60 vrijwilligers waren present. Gezien de barre weersomstandigheden (harde wind en veel sneeuw) een zeer behoorlijke opkomst.

In de speech van de voorzitter van de Stichting Vrienden, de heer C. van den Boogert, werd o.a. stil gestaan bij het plotseling overlijden van mevrouw Petra Bos. Tevens meldde de voorzitter dat vrijwilliger mevrouw W. de Vries stopt met haar activiteiten als suppoost. Van den Boogert bedankte haar voor jarenlange getoonde inzet en benadrukte dat Museum Sjoel Elburg alleen kan bestaan door het hartverwarmende en belangenloze enthousiasme van alle vrijwilligers (bestuursleden, suppoosten, gidsen, beheerders, educatief medewerkers e.a.). Waarvan acte!

Daarna nam voorzitter van de zgn. moederstichting, de heer M. van Ledden, het woord. Hij bedankte vertrekkend beheerder mevrouw W. Stouwdam en memoreerde haar professionele manier van ‘poetsen’. Ook kreeg projectleider mevrouw F. Jeletich de nodige (en verdiende) loftuitingen. Zonder haar tomeloze inzet is een perfecte organisatie van de wisseltentoonstellingen niet mogelijk.

Met behulp van beamer en laptop werden er beelden getoond van de verbouwing en herinrichting die zo langzamerhand zeer aanstaande zijn. Voorzitter Van Ledden verduidelijkte de fraaie illustraties en beantwoordde vragen.

Het aftellen tot de (her)opening op woensdag 6 juni 2018 is begonnen!

Natuurlijk waren de aanwezigen intussen voorzien van ‘een natje en een droogje’ en zo als te doen gebruikelijk stond er ook nu weer voor iedereen een presentje klaar.

Omstreeks 16.00 uur waagden de eersten zich weer naar buiten.