Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Mazzel Tov in De Voord

Op maandag 28 november jl. is de documentaire MAZZEL TOV, verhalen over joods leven op de Noordwest-Veluwe gepresenteerd in verpleeghuis De Voord te Elburg. De recreatiezaal was overvol met cliënten en begeleiders maar ook met allerlei andere genodigden zoals wethouders uit Elburg en omringende gemeenten, met vertegenwoordigers van plaatselijke culturele instellingen en natuurlijk met mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde van Gelderland.

Na een welkom door de directie van het tehuis nam wethouder José Oosthoek van Elburg het woord. Zij benadrukte het belang van het pilot-project, een initiatief van de gemeente Elburg. Een project met tien vernieuwende en innovatieve activiteiten, die bijdragen aan de verbreding van het cultuuraanbod. Ze maakte natuurlijk van de gelegenheid gebruik om de vrijwilligers van Museum Sjoel Elburg, te weten Bep de Waard-Ruijs en Frans Sellies, te bedanken voor de vele uren die geïnvesteerd zijn in het maken van de documentaire.

Daarna bood Bep de Waard twee exemplaren van de documentaire aan aan de dames Meijers en Oosthoek. Tevens vertelde ze over de totstandkoming en de inhoud van de film. Een film die is gemaakt met het idee dat veel ouderen niet meer in staat zijn het museum te bezoeken en dat daarom het museum als het ware bij hen op bezoek komt.

Tijdens de vertoning was het doodstil in de zaal want iedereen zat zeer geïnteresseerd te kijken naar ‘beelden van herkenning’, voor een enkeling emotionele beelden.
Na afloop waren de reacties enthousiast wat tot uitdrukking werd gebracht middels een gul applaus.

Nadat de voorzitter van Museum Sjoel Elburg , Theo van Ledden, beide vrijwilligers ‘in de bloemetjes had gezet’, sloot gedeputeerde Meijers de geslaagde bijeenkomst af. Ze bedankte voor de uitnodiging de presentatie bij te wonen en vertelde dat ook de provincie Gelderland dergelijke initiatieven erg weet te waarderen en daar waar mogelijk financieel ondersteunt : cultureel erfgoed en ouderenparticipatie sloten deze middag naadloos op elkaar aan!

NB:
Het is de bedoeling dat de documentaire de komende tijd ook in zorg- en verpleeghuizen in de regio wordt vertoond.