Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Lezing over “De plaats van verzoening binnen het jodendom”

Op 14 november 2019 verzorgt drs. Kees van den Boogert namens de Vrienden van Museum Sjoel Elburg een lezing over “De plaats van de verzoening binnen het jodendom.”

Van 30 september tot 22 oktober vierde het joodse volk de najaarsfeesten: Nieuwjaar, de dagen van bezinning en inkeer, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Vreugde der Wet. Grote Verzoendag neemt in deze cyclus een centrale plaats in. Het is de meest heilige dag van het jaar met als hoofdthema verzoening.

Donderdag 14 november 2019
Gebouw Rehoboth, Bloemstraat 18 te Elburg
Ruime parkeergelegenheid aan de Zwolscheweg, 200 meter lopen naar gebouw Rehoboth
Aanvang 19.30 uur

De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken.