Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Joods museum Elburg gaat op 6 juni 2008 open

Joods museum Elburg gaat op 6 juni 2008 open
Elburg, 6 februari 2008 – Het bestuur van de Stichting Synagoge Elburg maakt bekend dat de opening van Sjoel Elburg zal plaatsvinden op vrijdag 6 juni 2008. De opening zal Filmprojectiesworden verricht door de Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland de heer Clemens Cornielje. Het tweede Joodse museum van ons land wordt een verhalenmuseum. Het gaat over de geschiedenis van Joden in de mediene (de provincie) waarbij Elburg als voorbeeld is genomen. Aan de hand van soms aangrijpende verhalen van twaalf Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond, krijgt de bezoeker inzicht in de Joodse geschiedenis.

Op de website van het nieuwe museum www.sjoelelburg.nl zijn artist impressions enontwerptekeningen gepubliceerd die een opwindend beeld geven hoe het museum er dadelijk zal uitzien. Sinds de publicatie van het bidboek Zien leidt tot gedenken, gedenken tot doen in februari 2006 heeft de Stichting € 671.845,00 bijeen weten te brengen voor realisatie van de plannen: het benodigde bedrag voor de inrichting zoals die in het bidboek is opgenomen. In september 2007 is de opdracht voor de museale inrichting van de Sjoel verstrekt aan Donald Janssen Ontwerpers uit Den Haag. Daarnaast staat het Joods Historisch Museum Sjoel Elburg met raad en daad terzijde.

Verbouwing duurder dan voorzien
Met uitzondering van de post Bouwkundige aanpassingen gebouw en expositieruimten ziet het ernaar uit dat alle andere posten binnen het beschikbare budget kunnen wordenuitgevoerd. De bouwkundige kosten bedragen meer dan oorspronkelijk begroot. Op deze post komen wij opdit moment ongeveer € 100.000 tekort. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de wenselijkheid van het aanbrengen van publieksvriendelijke voorzieningen, zoals aanpassingen voor minder-validen, het vergroten van de entree, een doorbraak om doorstroom van publiek te verbeteren e.d. Ten tweede valt een aantal posten duurder uit doordat aan wettelijke regelgeving voor openbare gebouwen moet worden voldaan. Ten derde zijn sinds de opstelling van de eerste begroting in 2005 bouwprijzen gestegen.

Het bestuur van de stichting is ervan overtuigd dat de extra verbouwing noodzakelijk is en dat het ontbrekende bedrag binnen afzienbare tijd zal zijn bijeengebracht. Daarom heeft het bestuur van Sjoel Elburg opdracht gegeven voor de start van de verbouwing. De Rabobank helpt bij de voorfinanciering.

Opening op 6 juni 2008
De opening op vrijdagmiddag 6 juni 2008 door de Commissaris van de Koningin van Gelderland zal de kroon zijn op het harde werk dat is in de afgelopen tijd achter de schermen is verricht. De provincie en de gemeente Elburg zijn naast andere cultuurfondsen en particulieren, grote subsidiegevers die de totstandkoming van het bijzondere museum mogelijk maken.

Inrichting museum
Maquette
Maquette 3DCentraal in de Sjoel staat een grote maquette van de synagoge in traditionele materialen, met figuren, interieur en dergelijke. De maquette staat op een verhoging die zo groot moet zijn dat ongeveer 20 mensen tegelijkertijd naar de maquette kunnen kijken. Bij de maquette is veel informatie te verkrijgen, vaak op een dynamische manier. Rond de maquette staat een (groot) aantal – strak vormgegeven – objecten in de ruimte. Bij deze objecten die de vorm hebben van zuilen en paaltjes wordt informatie gegeven over Elburgse zaken, variërend van bijzondere voorwerpen tot data van geinterviewde Elburgers.

Amuse plattegrondAmuse
Links van de entree (in de ruimte die oorspronkelijk een belendende een stadsboerderij was) bevindt zich de Amuse. Hier krijgen bezoekers een algemene inleiding op het bezoek aan Sjoel Elburg. In een audiovisuele presentatie van circa 7 tot 10 minuten komt de geschiedenis van het Joodse leven in Nederland aan bod, toegespitst op het leven in de Mediene en in Elburg als een exemplarisch voorbeeld daarvan. De Amuse biedt plaats aan 25 tot 30 personen.