Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Cursus “Stadsgids Joods leven Elburg” begint

Cursus “Stadsgids Joods leven Elburg” begint
Op maandag 7 en maandag 14 april start de cursus “Stadsgids Joods leven Elburg” met twee studiebijeenkomsten. Er is plaats voor maximaal vijftig cursisten. De cursus wordt gehouden in het Gruithuis in Elburg en begint om 19.30 uur. De eerste avond is een theorieavond, tijdens de tweede avond gaan de cursisten de straat op (praktijkles). De cursusleiders zijn Tom Bergstra en Willem van Norel.

Nu de werkzaamheden in de voormalige synagoge in volle gang zijn, wordt de volgende fase serieus ter hand genomen, namelijk de opleiding van stadsgidsen Joods leven in Elburg. Twee van de initiatiefnemers van Sjoel Elburg, Willem van Norel en Tom Bergstra hebben een schitterend, vijftig pagina’s tellend cursusboek samengesteld dat de basis is voor de opleiding van de nieuwe stadsgidsen.In eerste instantie kunnen maximaal vijftig cursisten aan de opleiding beginnen.

De cursus is met name bedoeld voor mensen die in de komende tijd stadsgids Joods leven in Elburg willen worden. Er is uitgebreid aandacht voor de synagoge, de begraafplaats en de joodse panden en objecten in de vesting Elburg. Maar de cursus geeft ook een globaal beeld van de betekenis van de joodse cultuur in Elburg door de eeuwen heen. Als het museum in juni gereed is, volgt een tweede cursus over de inhoud van de permanente tentoonstelling. Voor personen die later gids in het museum willen zijn, is het zeer aan te bevelen ook de cursus voor Stadsgids te volgen.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Stichting Vrienden Sjoel Elburg, de heer H. Kuiper

* per email vrienden@sjoelelburg.nl of
* schriftelijk via Secretariaat Vrienden,
Talksteenstraat 12, 8084 XW ’t Harde.

De cursus staat voor iedereen open en is gratis. Wel verwachten de initiatiefnemers dat de cursisten zich op termijn zullen inzetten voor Sjoel Elburg.

Sjoel Elburg wordt op 6 juni 2008 geopend door de Commissaris van de Koningin van Gelderland. Aan de hand van verhalen over het dagelijks leven van mensen uit een kleine Joodse Gemeente binnen een kleine niet-joodse gemeenschap, laat Sjoel Elburg de geschiedenis van de joden in Elburg én in de Mediene laten zien. Respectvol gebruikmakend van de monumentale synagoge wordt de joodse geschiedenis van Elburg vanaf 1700 op een dynamische, onorthodoxe, boeiende en eigenzinnige wijze gepresenteerd en laat Sjoel Elburg een eigen museaal geluid horen.