Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Gezocht: enthousiaste sjoeler

De werkgroep educatie van Museum Sjoel Elburg zoekt met spoed aanvulling van de gelederen. Iemand die het belangrijk vindt dat het verhaal over de Elburgse joden wordt doorverteld is bijzonder welkom om mee te doen.

Honderden leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs zijn al in Museum Sjoel Elburg geweest. Dit werk moet doorgaan, want het verhaal moet worden verteld, nu, straks en in de toekomst. Door uitbreiding van de werkzaamheden is een extra vrijwilliger gewenst om in de instructieruimte van het museum, samen met anderen, groepen scholieren te ontvangen. Zoals bij “het sjoelen” de schijven passen in de gaten naar het telvak, zo moet ook de joodse geschiedenis van Elburg op passende wijze worden doorgegeven.

Voor meer informatie en aanmelding:
- Bert Rodenburg: g.rodenburg@solcon.nl (06-49417871)
- Teun Breen: tgtbreen@gmail.com (0525-684744)