Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Foto’s Willy Lindwer in Sjoel

Nieuwe expositie in Sjoel
Synagogen in de mediene – Foto’s van Willy Lindwer

Elburg, 26 september 2010 – Willy Lindwer, gelauwerd fotograaf, cineast en auteur, heeft prachtige foto’s gemaakt van synagogen in Nederland. Vijfenzeventig van deze foto’s – in zwart-it afgedrukt – zijn vanaf 8 oktober 2010 te zien in museum Sjoel Elburg. De tentoonstelling wordt geopend door mr. drs. Gerrit-Jan Wolffensperger, vice voorzitter van de stichting Sem Presser Archief.

Van alle synagogen in Nederland is nog een derde als synagoge in gebruik. De andere panden zijn expositieruimte, cultureel centrum, winkel of kerk.  Sinds 2008 is de synagoge van Elburg een officieel museum. Veel van deze synagogen werden gebouwd na de burgerlijke gelijkstelling in 1796 toen de Joden zich overal vrij mochten vestigen.

Op de verstilde foto’s van Willy Lindwer is goed te zien dat de exterieurs vaak werden opgetrokken in verschillende zogenaamde neostijlen. Ze zijn herkenbaar als synagoges door Hebreeuwse opschriften of de zespuntige Davidsster. Het interieur is vaak eenvoudig: een zaalbouw met aan de korte zijden tegenover  elkaar de ark en de vrouwengalerij.

Willy Lindwer
Willy Lindwer (Amsterdam, 1946) is bekend om zijn films, waarvoor hij in 1988 de International Emmy Award ontving voor de film De Laatste Zeven Maanden van Anne Frank.  In 1993 kreeg Willy Lindwer uit handen van Bert Haanstra een Gouden Kalf voor zijn documentaire over Joodse oorlogspleegkinderen:  Kind in Twee Werelden.

Boek
Bij de tentoonstelling is het boek Synagogen van Nederland van Edward van Voolen en Paul Meijer te koop, waarin de geëxposeerde foto’s zijn afgebeeld. Deze prachtige inventarisatie van alle synagogen in Nederland met een historische inleiding is voor slechts € 10,– te koop in de museumwinkel.

Museum Sjoel Elburg
De foto-expositie ‘Synagogen in de Mediene’ sluit aan bij de doelstelling van het jonge museum: de geschiedenis vertellen van de Joden in de Mediene – in de provincie – met Elburg als voorbeeld. Sjoel Elburg biedt een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Vanaf de opening medio 2008 hebben al meer dan vijfendertigduizend bezoekers uit binnen- en buitenland het museum bezocht.

Synagogen in de mediene – Foto’s van Willy Lindwer is te zien van 8 oktober 2010 tot  26 februari 2011.