Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Extra subsidie voor Museum Sjoel Elburg

ELBURG – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg wil Museum Sjoel Elburg een subsidie verlenen van 75.000 euro voor een nieuwe uitbreiding. In totaal gaat het om een investering van 525.000 euro waarvan de provincie Gelderland naar verwachting 300.000 euro voor haar rekening neemt.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft het college hiervoor opdracht gegeven. Het college neemt dit bedrag mee met de begrotingsbehandeling (meerjarenprogramma 2017 – 2010) in november.

Wethouder José oosthoek (EB) verwacht een positieve reactie vanuit de raad : ‘Hiermee kan Sjoel Elburg een professioneler filmzaal, ruimere en gastvrije entree én aanpassingen realiseren, die aansluiten bij huidige technieken en ontwikkelingen. De komende jaren richten we ons als gemeente op de verbindingen die mogelijk zijn tussen cultuur en erfgoed, tussen cultuureducatie en cultuurparticipatie. We willen cultuur, recreatie en toerisme sterker met elkaar verbinden. Sjoel Elburg is een belangrijke partner, voor zowel de basisscholen als het voorgezet onderwijs en voor de toerist die juist naar dit museum komt.’

De uitbreiding betreft de vierde en laatste fase van ontwikkelingen ten behoeve van de professionalisering van het museum. Museum Sjoel Elburg werft ook zelf de nodige financiën.

Huis aan Huis / Persgroep, dinsdag 27 september 2016