Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Dr. Jan Terlouw neemt eerste exemplaar Stadswandeling door Joods Elburg in ontvangst

Dr. Jan Terlouw neemt eerste exemplaar Stadswandeling door Joods Elburg in ontvangst
In museum Sjoel Elburg is een nieuw boekje verkrijgbaar met een Stadswandeling door Joods Elburg. Het eerste exemplaar van deze wandelgids is vandaag overhandigd aan dr. Jan Terlouw. De voormalige Commissaris van de Koningin in Gelderland en oud-minister heeft een speciale band met Elburg en het Joodse erfgoed, die nog dateert uit zijn jeugdjaren. Hij was zichtbaar aangedaan door oude herinneringen en prachtige verhalen die in het mooie Elburg worden verteld. Het boek is tot stand gekomen met hulp van een speciale subsidie van het Veluws Bureau voor Toerisme.

De nieuwe stadswandeling doet recht aan het uitgangspunt van het museum: het vertellen van verhalen. Verhalen over de Joodse bewoners die zich vanaf 1685 in Elburg vestigden. Het boek beschrijft 16 bijzondere gebouwen en bezienswaardigheden in de binnenstad van Elburg. Het is fraai geïllustreerd met materiaal uit het historisch fotoarchief.  Joodse panden in Elburg krijgen een gezicht en een eigen verhaal, waardoor een wandeling door de middeleeuwse vestingstad nog boeiender wordt. De Stadswandeling bevat verder een uitklapbare plattegrond en een beknopte geschiedenis van de Joodse migratie in Europa. Na de overhandiging werd een klein stukje van de wandeling gedaan langs het Joodse kerkhof op de stadswal en het Joodse poortje in de Jufferenstraat.

Herinneringen
“Ik vind het een eer om het eerste boekje met verhalen van zoveel Joodse Elburgers in ontvangst te mogen nemen,” aldus de heer Terlouw. “Een bezoek aan Elburg en dit prachtige museum roept herinneringen aan mijn jeugdtijd bij me op, toen ik met mijn vader die predikant was van Wezep naar Elburg fietste.  In die periode vroeg ik mij steeds vaker af waar mijn Joodse vriendjes toch bleven. Toen later de Holocaust in volle omvang aan mij duidelijk werd, heeft dat mijn inzicht in de maatschappij en religie ingrijpend veranderd.”

Dr. Terlouw vindt het buitengewoon te prijzen wat in Sjoel Elburg wordt gedaan aan het bevorderen van begrip en verdraagzaamheid. “Het instrument verhaal is daarvoor bij uitstek geschikt. Het verhaal is het beste vehikel, het beste communicatie-instrument wat er is.”

Sinds de opening van het museum in de zomer van 2008 zijn er meer dan 15.000 bezoekers geweest. Sjoel Elburg organiseert ook stadswandelingen voor groepen en voorziet in lesbrieven voor het basis- en voortgezet onderwijs.